Oppreisningserstatningskrav for perioden 1997-2000
22.05.2013 Forfatter: Per Oretorp

I møte med justisdepartementet og statens sivilrettsforhandling den 16. mai har Personskadeforbundet LTN blitt informert at som følge av overflytting av ansvaret fra justisdepartementet til statens sivilrettsforhandling så regner man med at kunngjøring i landets aviser vil skje i løpet av første halvdel av august under forutsetning at Stortinget godkjenner forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

Finansminister Sigbjørn Johnsen la 7. mai frem regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2013.  Regjeringen uttaler her at ”Som en følge av Høyesteretts dom av 22. november 2012 om statens erstatningsansvar for manglende gjennomføring av EØS-avtalens motorvognforsikringsdirektiver for oppreisningserstatning etter trafikkulykker, er det forventet å komme nye krav om erstatning for skader inntruffet i perioden 1. januar 1997 t.o.m. 31. desember 2000. Statens sivilrettsforvaltning har ansvaret for å behandle de aktuelle sakene, og det er behov for å opprette en ny stilling fra 1. juli 2013. Videre vil det være nødvendig å utlyse kunngjøring i alle landets aviser, noe som også medfører økte utgifter.”

I møte med justisdepartementet og statens sivilrettsforhandling den 16. mai har Personskadeforbundet LTN blitt informert at som følge av overflytting av ansvaret fra justisdepartementet til statens sivilrettsforhandling så regner man med at kunngjøring i landets aviser vil skje i løpet av første halvdel av august under forutsetning at Stortinget godkjenner forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

Personskadeforbundet har blitt informert om at statens sivilrettsforvaltning vil saksbehandle innkomne krav på lik linje med krav fra perioden 2001-2009 som ble behandlet av justisdepartementet.

At kunngjøring nå trekker ut ytterligere i tid og at staten ikke vil være klar å ta imot krav før i august er selvfølgelig beklagelig. Samtidig er det viktig at hvis ansvaret likevel skal overføres er det viktig at de gode saksbehandlingsrutiner som vi har sett fra Justisdepartementets side overføres, og at de som nå vil melde inn krav sikres en like god og ryddig behandling av sine krav.

Justisdepartementet har opplyst at de innen kort vil legge ut informasjon på sine nettsider om overføringen av ansvaret. Statens sivilrettsforvaltning er opptatt av å ha en god og tett dialog med Personskadeforbundet og har signalisert at man ønsker et nytt møte med oss i begynnelsen av august.

Per Oretorp

I møte med justisdepartementet og statens sivilrettsforhandling den 16. mai har Personskadeforbundet LTN blitt informert at som følge av overflytting av ansvaret fra justisdepartementet til statens sivilrettsforhandling så regner man med at kunngjøring i landets aviser vil skje i løpet av første halvdel av august under forutsetning at Stortinget godkjenner forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!