Midler fra ExtraStiftelsen
27.11.2013 Forfatter: Christina Thanger

I 2013 deler ExtraStiftelsen ut 230 millioner kroner til frivillige organisasjoner som jobber med helse. Pengene går til forskning, helsefremmende tiltak, aktiviteter og rehabilitering.

Pengene som kommer fra TV-spillet Extra deles ut på et stort arrangement i november hvert år. Her møtes representanter fra organisasjonene, samt sekretariat og styre i ExstraStiftelsen.

Viktig for organisasjonene
Generalsekretær i Exstrastiftelsen, Hans Christian Lillehagen, fortalte de 220 deltakerne at i løpet av 17 år har hele 3,4 milliarder kroner blitt delt ut via stiftelsen. Det er altså ikke småpenger vi snakker om. Han forklarte også at for å være tidsriktige og ikke tape i spill-konkurransen, har de i løpet av de siste månedene laget ny profil både på spillet og reklamevignetten. Noe som har ført til en positiv økning i interessen.

Det drøyt to timer lange arrangementet var også en feiring av frivilligheten og menneskene som står bak. Det ble servert smørbrød og drikke, og statssekretær Knut Olav Åmås og direktør i Norsk Tipping, Thorbjørn Unneberg holdt taler. To flotte prosjekter ble presentert. Gullegget ble i år delt ut og gikk til et forskningsprosjekt initiert av LHL.

Artisten Martin Halla sang flere sanger, blant annet “Illuminate the sky” som brukes i Extras reklamefilm.

Hvem får penger?

I 2013 er det 121 prosjekter som får penger, Personskadeforbundet LTN hadde søkt penger til 11, men fikk bare til ett. Prosjektet har en kostnadsramme på 200 000 kroner og skal gå til digitalisering av en bok for barn som er pårørende til personer med ervervet hjerneskade.

– Det er vi selvsagt skuffet over at ikke flere prosjekt får støtte – fordi mange er gode og viktige, sier Ingeborg Dahl-Hilstad. – I løpet av årene har vi mottatt støtte til 47 prosjekter, både innenfor forskning og helserehabilitering, og vi kommer til å fortsette å søke penger fra ExstraStiftelsen også i fremtiden.

Christina Thanger

I 2013 deler ExtraStiftelsen ut 230 millioner kroner til frivillige organisasjoner som jobber med helse. Pengene går til forskning, helsefremmende tiltak, aktiviteter og rehabilitering.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!