- Må stoppe forskjellsbehandlingen av barn og unge
25.01.2013 Forfatter: admin

Finansdepartementet har sendt et ut et høringsbrev med forslag til endring av beskatningen av barn og unge som har fått engangserstatning og forsikringsutbetaling ved personskade og tap av forsørger. Personskadeforbundet LTN er fornøyd med innholdet i forslaget men mener den tilbakevirkede kraften må gå lengre tilbake i tid enn det departementet foreslår.

Departementet erkjenner at forskjellsbehandlingen som skal rettes opp går flere år tilbake. Vi mener imidlertid at meget krevende administrativt arbeid ikke er god nok grunn til å la være å la eksempelvis vaksineskadde barn og barn som ble skadet 22.juli, å omfattes av lovendringen, sier seniorrådgiver Per Oretorp i forbundet.

Seniorrådgiver Per Oretorp.
Seniorrådgiver Per Oretorp.

 

Personskadeforbundet LTN har sendt en uttalelse til departementet der det går frem at forbundet stiller seg svært positiv til Finansdepartementets forslag om at formuesfritak også skal gjelde erstatningsutbetalinger fra ulykkes- og uføreforsikringer.

– Hoveddelen av forslaget er vi svært tilfreds med. Personskadeforbundet LTN viste så langt tilbake som i 1992 at formuleringen i skadeserstatningslovens § 3-2a i svært mange tilfeller medfører at barn under 16 år får en urimelig og utilsiktet lav erstatningsutbetaling. Departementets forslag om endringer i skatteloven vil medføre at varig skadde barn og ungdom vil gis mulighet å bruke erstatningsutbetalingen til det formålet som erstatningen er ment å dekke. Dette støtter vi naturligvis fullt ut, men mener den tilbakevirkede kraften må gå lengre tilbake i tid enn det departementet foreslår, sier seniorrådgiveren.

 Etter 22. juli attentatet gjennomførtes viktige endringer i voldsoffererstatningsloven. Dette hadde Personskadeforbundet i årene før fremmet krav om. Endringen i voldsoffererstatningsloven ble gitt tilbakevirkende kraft fra 1.januar 2011.

– For oss er ikke dette godt nok fordi det fortsatt fører til en urimelig forskjellsbehandling. Fortsatt er ikke paragraf 3-2a i skadeserstatningsloven forandret. Dette medfører eksempelvis at barn under 16 som ble skadet den 22.juli eller barn som er påført varige skader etter svineinfluensavaksinering, ikke vil få den erstatning som var et ønske i forbindelse med innføringen av standardisert erstatning til barn. Departementet erkjenner at forskjellsbehandlingen går flere år tilbake. Vi forstår at arbeidet er meget krevende administrativt sett, men det er ikke god nok grunn til at en gruppe barn og unge ikke skal omfattes av lovendringen, mener Per Oretorp.

admin

Finansdepartementet har sendt et ut et høringsbrev med forslag til endring av beskatningen av barn og unge som har fått engangserstatning og forsikringsutbetaling ved personskade og tap av forsørger. Personskadeforbundet LTN er fornøyd med innholdet i forslaget men mener den tilbakevirkede kraften må gå lengre tilbake i tid enn det departementet foreslår.

Departementet erkjenner at forskjellsbehandlingen som skal rettes opp går flere år tilbake. Vi mener imidlertid at meget krevende administrativt arbeid ikke er god nok grunn til å la være å la eksempelvis vaksineskadde barn og barn som ble skadet 22.juli, å omfattes av lovendringen, sier seniorrådgiver Per Oretorp i forbundet.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!