Høyre beklager wire-uttalelser
27.02.2013 Forfatter: admin

Gleden var stor i Personskadeforbundet LTN da Høyres Øyvind Halleraker tok opp bruken av wire-rekkverk i Stortinget. I etterkant støttet han Personskadeforbundets pressemelding med krav om at forbudet måtte fjernes. Støtten ble imidlertid kortvarig etter at Norsk Motorsykkel Union krevde en redegjørelse fra Halleraker.

– Bakgrunnen for dette var feilinformasjon vi hadde fått, som tilsa at Norsk Motorsykkel Union skulle ha åpnet for en slik ny vurdering. I ettertid er vi gjort oppmerksom på at dette ikke stemmer og vi har ingen interesse av å påtvinge tiltak denne trafikantgruppen selv oppfatter som farlig, meddeler Halleraker.

 - Vi får ta til etterretning at Høyre likevel ikke støtter oss, vegvesenet, trafikksikkerhetseksperter eller andre organisasjoner som mener wire-rekkverk bør være lovlig også i Norge, sier assisterende generalsekretær i forbundet, Per Oretorp.
- Vi får ta til etterretning at Høyre likevel ikke støtter oss, vegvesenet, trafikksikkerhetseksperter eller andre organisasjoner som mener wire-rekkverk bør være lovlig også i Norge, sier assisterende generalsekretær i forbundet, Per Oretorp.

 

 

Wire-rekkverk skaper debatt og Norsk Motorsykkel Union reagerte på at Høyres Øyvind Halleraker tok til orde for at wire-rekkverk burde vurderes som et strakstiltak mot frontulykker. Høyre har tidligere vært imot denne løsningen, og derfor var gleden stor i Personskadeforbundet da Halleraker ga støtte til forbundets pressemelding som krever at forbudet fjernes. Etter flere henvendelser fra Magasinet svarer Halleraker at uttalelsene skyldes en kommunikasjonssvikt.

– Her har det dessverre skjedd en dobbeltkommunikasjon som jeg ser har vært uheldig. Vi i Høyre er genuint opptatt av trafikksikring og leter etter alle løsninger for å få ned tallet på møteulykker. Jeg nevnte wire-løsning i en bisetning som et strakstiltak som burde vurderes igjen. Bakgrunnen for dette var feilinformasjon vi hadde fått, som tilsa at Norsk Motorsykkel Union skulle ha åpnet for en slik ny vurdering. I ettertid er vi gjort oppmerksom på at dette ikke stemmer og vi har ingen interesse av å påtvinge tiltak denne trafikantgruppen selv oppfatter som farlig. Da vil vi heller arbeide for like gode løsninger som ikke kan ha slike konsekvenser for motorsykkeltrafikanter, meddeler Halleraker.

 

– Skuffende

Assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet, Per Oretorp, er skuffet over Høyres “snu-operasjon”:

– Vi får ta til etterretning at Høyre likevel ikke støtter oss, vegvesenet, trafikksikkerhetseksperter eller andre organisasjoner som mener rekkverk av denne typen bør være lovlig også i Norge. Vårt hovedfokus er å redde liv og helse. Forbundet hadde naturligvis ikke jobbet så mye med denne saken hvis vi ikke hadde hatt dokumentasjon på at antall drepte går ned der disse rekkverkene er satt opp. Som jeg tidligere har pekt på la vi i 2009 frem vitenskapelig forskning fra land som har brukt denne form for midtdeler i stor utstrekning over 15 år, som viser at wirerekkverk som midtdeler nesten helt eliminerer møteulykker og vesentlig reduserer dødsrisikoen på de veier som er utstyrt med slik midtdeler. Statens vegvesen, som vil kunne bygge mye mer møtefri vei enn hva som i dag er tilfelle hvis forbudet blir hevet, har hatt spørsmålet om heving av forbudet ute på høring. En stor majoritet av høringsinstansene er positive til å fjerne forbudet. Høyre er ikke i takt med dette, og det er beklagelig. De som får betale prisen er de som dør i møteulykker som kunne ha vært utstyrt med wirerekkeverk. Det er ikke beklagelig, det er tragisk, sier Oretorp.

 

Ulikt syn

I Sverige, hvor man har innført wire-rekkverk, har det også vært stor motstand fra MC-miljøet. Ved Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) opplyses det at flere undersøkelser viser at ulykkene går ned vesentlig også hos MC-førere, men at motorsyklistene likevel ikke er overbevist eller”vennligere” innstilt enn tidligere. Debatten og motstanden fra motorsykkelmiljøet er sterk i Sverige i dag, og den fortsetter her i landet også.

admin

Gleden var stor i Personskadeforbundet LTN da Høyres Øyvind Halleraker tok opp bruken av wire-rekkverk i Stortinget. I etterkant støttet han Personskadeforbundets pressemelding med krav om at forbudet måtte fjernes. Støtten ble imidlertid kortvarig etter at Norsk Motorsykkel Union krevde en redegjørelse fra Halleraker.

– Bakgrunnen for dette var feilinformasjon vi hadde fått, som tilsa at Norsk Motorsykkel Union skulle ha åpnet for en slik ny vurdering. I ettertid er vi gjort oppmerksom på at dette ikke stemmer og vi har ingen interesse av å påtvinge tiltak denne trafikantgruppen selv oppfatter som farlig, meddeler Halleraker.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!