Forbundet møter Justisdepartementet
18.01.2013 Forfatter: admin

Justisdepartementet tar sikte på å innkalle Personskadeforbundet LTN til et møte i løpet av første halvdel av februar etter at forbundet vant frem med gruppesøksmålet i Høyesterett.

– Vi forventer at Staten rykker inn annonser i riksavisene med oppfordring om at skadelidte må melde sine erstatningskrav til staten ved Justis- og Beredskapsdepartementet. Dette bør skje innen en fastsatt frist. Dette er noe av det vi skal samtale om under møtet, sier seniorrådgiver Per Oretorp i forbundet.

 

Den.22 november fikk Personskadeforbundet LTN medhold i Høyesterett i gruppesøksmålet mot staten med krav om erstatning fra Staten fordi oppreiningskrav til skadelidte tradisjonelt ikke har vært dekket av bilforsikringen etter bilansvarsloven § 4. Den manglende forsikringsdekningen hadde fortsatt, til tross for at EØS-avtalens motorvognforsikringsdirektiv krever at også slike erstatningskrav skal være forsikringsdekket. Advokat Tom Sørum ved advokatkontoret Ness Lundin sa etter dommen:

– Dommen slår fast at Høyesterett er enig med Personskadeforbundet LTN i at disse erstatningskravene skulle vært forsikringsdekket, og at dette, på bakgrunn av den rettsavklaring som fant sted fra EF-domstolen i en dom fra 1996, var åpenbart fra 1. januar 1997. Fra dette tidspunkt var derfor ikke statens misforståelse av forpliktelsene som fulgte av EØS-avtalen unnskyldelig, og staten var erstatningsansvarlig. Staten har tidligere bare erkjent erstatningsansvar fra 2001 og frem til loven ble endret og brakt i samsvar med de EØS-rettslige forpliktelsene i 2000.

Personskadeforbundet, sammen med Tom Søurm, slår fast at konsekvensene av dommen er at de som var en del av gruppesøksmålet, og har erstatningskrav oppstått etter 1997, har krav på erstatning fra Staten. I utgangspunktet gjelder dommen bare de som var en del av gruppesøksmålet. Men, dommen kan ha betydning for langt flere:

– Vi forventer derfor en videre prosess, og vi ser frem til å møte med Justis- og beredskapsdepartementet. Som vi tidligere har uttalt så mener vi at det ut fra samme prinsipp, likebehandling av skadelidte i de to tidsperiodene, må det forventes at staten, på samme måte som det ble gjort for perioden etter 2001, rykker inn annonser i riksavisene med oppfordring om at skadelidte må melde sine erstatningskrav til Staten, avslutter Per Oretorp.

admin

Justisdepartementet tar sikte på å innkalle Personskadeforbundet LTN til et møte i løpet av første halvdel av februar etter at forbundet vant frem med gruppesøksmålet i Høyesterett.

– Vi forventer at Staten rykker inn annonser i riksavisene med oppfordring om at skadelidte må melde sine erstatningskrav til staten ved Justis- og Beredskapsdepartementet. Dette bør skje innen en fastsatt frist. Dette er noe av det vi skal samtale om under møtet, sier seniorrådgiver Per Oretorp i forbundet.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!