Forbundet møter Justisdepartementet
18.02.2013 Forfatter: admin

Onsdag den 20. mars møter Personskadeforbundet LTN i Justis- og Beredskapsdepartementet. Der skal partene blant annet å diskutere hvordan dommen i Høyesterett, hvor forbundet vant mot staten, skal bekjentgjøres.

- Vi forventer at dommen fra Høyesterett blir bekjentgjort i rikspressen, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp.
- Vi forventer at dommen fra Høyesterett blir bekjentgjort i rikspressen, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp.

Høyesterett har fastslått at også personer som er skadet av grovt uaktsomme førere i perioden 1997 og frem til 2001 skal tilkjennes erstatning. Staten erkjente først kun et ansvar for perioden 2001 og frem til loven ble endret i 2009. Dette mente forbundet var høyst urettferdig overfor personer som var skadd tidligere og gikk videre i rettssystemet med saken. Forbundet stod steilt på at ansvaret også måtte gjelde helt siden EØS-avtalen ble inngått i 1994. Saken endte i Høyesterett og nå skal forbundet sammen med Justisdepartementet blant annet diskutere hvordan de som har krav på erstatning kan nås.

– I forrige runde så gikk Justisdepartementet ut med riksannonse, og jeg vil tro det samme skjer nå. I utgangspunktet gjelder dommen dem som var med i gruppesøksmålet, men dommen kan jo utløse en lang rekke erstatningskrav. Det kan komme krav fra flere hundre mennesker, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp.

Også advokat Tom Sørum fra advokatkontoret Ness Lundin har tidligere uttalt at han forventer riksannonsering slik at dommen blir bekjentgjort og at skadelidte kan melde krav innen en fastsatt frist.

admin

Onsdag den 20. mars møter Personskadeforbundet LTN i Justis- og Beredskapsdepartementet. Der skal partene blant annet å diskutere hvordan dommen i Høyesterett, hvor forbundet vant mot staten, skal bekjentgjøres.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!