• Forside
  • Nyheter
  • Forbundet med åpnet brev til helseminister Jonas Gahr Støre
Forbundet med åpnet brev til helseminister Jonas Gahr Støre
01.02.2013 Forfatter: admin

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre gikk onsdag den 30. januar ut med nye helsegrep, nærmere bestemt 10 punkter, for bedre og effektive sykehus. Støre har fått mye skryt for innspillet, men Personskadeforbundet LTN mener listen som Støre har lagt frem også har mangler.

– Noen profesjoner kan muligens utføre flere oppgaver enn i dag, men dette bør gjøres på en måte som sikre at pasientbehandlingen gjennomføres på en forsvarlig måte og med høy kvalitet, skriver rådgiver Birte Sand Rismyhr i et åpnet brev til ministeren.

Rådgiver Birte Sand Rismyhr har skrevet åpent brev til Helse- og omsorgsministeren. Forbundet mener forslagene til nye helsegrep er for lite konkrete på enkelte områder.
Rådgiver Birte Sand Rismyhr har skrevet åpent brev til Helse- og omsorgsministeren. Forbundet mener forslagene til nye helsegrep er for lite konkrete på enkelte områder.

 

I det politiske miljøet er helse- og omsorgsministerens utspill i all hovedsak godt mottatt. Også Legeforeningens syn er positivt. Personskadeforbundet LTN mener imidlertid at Støre bør være mer konkret i enkelte av sine 10 punkter. Støre nevner blant annet en tipunktsplan for et bedre sykehus, men forbundet mener det er lite håndfast å lese om tiltakene og finansieringen. I dag valgte Personskadeforbundet LTN å sende ut et åpent brev til helseministeren:

”Kjære helseminister

Når en helseminister varsler den store sykehustalen 2013 skaper det forventinger om mål, visjoner og tiltak. Inntrykket vi sitter igjen med er at helseministeren har slått fast at pasienten er syk, og pasienten skal bli frisk. Men uten å fortelle oss hvordan det skal skje. Det er på tide at du ser utfordringene og manglene ved dagens system. Dette er noe vi som brukerorganisasjon ser og hører hver dag. Etter foredraget ditt sitter vi igjen med flere spørsmål enn svar, og noen av de viktigste spørsmålene har du ikke stilt. Du nevner en tipunktsplan for et bedre sykehus, men det er lite håndfast om tiltakene og finansieringen.

Du ønsker å utvide åpningstidene ved sykehusene for å få ned sykehuskøene, men nevner ingenting om økte bevilgninger til nyansettelse.  Legene ved OUS var klare i sin tale i fjor når de ytret bekymring om misforhold mellom oppgaver og tilgjengelige legeressurser, noe som gikk på bekostning av kvaliteten av pasientarbeidet og utgjorde en betydelig pasientrisiko.  Uten garanterte bevilgninger blir det vanskelig å se hvordan dette skal fungere i praksis. I tillegg melder OUS at køene ikke minsker, men derimot øker, noe som vi som brukerorganisasjon synes er skremmende.

Å vente på utredning og behandling er, som du sier, en belastning for alle pasienter, og også pårørende. Å få en diagnose utløser mange rettigheter og krav, og blir derfor en viktig del for å få behandling. Men vi må gi helsepersonell mulighet til å se hele pasienten. Å få stilt en diagnose så fort som mulig, kan være bra, om det er riktig diagnose som stilles. Ofte kan diffuse, uklar og ukjente symptomer utløse flere diagnoser. En av de gruppene vi som organisasjon er mest frustrert på vegne av er de med moderate til milde hodeskader. Flere av våre medlemmer med denne type skade går gjennom år i psykiatrien, før de får stilt riktig diagnose. De har det man kan kalle en livsødeleggende lidelser. Det er mennesker med en skade eller sykdom som ikke mottar riktig eller nok utredning og rehabilitering for å kunne leve med sykdommen eller skaden. Dette skaper da en ekstra belastning og ikke minst mistillit til helsevesenet.  Derfor er det i noen tilfeller viktig å bruke tid på å utrede, istedenfor å haste diagnostiseringen. Her må vi skille mellom livstruende lidelser og livsødeleggende lidelser.

Vi kan se at i noen tilfeller så kan det være nyttig med arbeid på tvers av profesjoner, for eksempel som du nevner, at sykepleiere kan lede poliklinikker. Allikevel ser vi at det kan gi mangelfunn behandling og utredning om det ikke gis tid til skikkelig opplæring. Noen profesjoner kan muligens utføre flere oppgaver enn i dag, men dette bør gjøres på en måte som sikre rat pasientbehandlingen gjennomføres på en forsvarlig måte og med høy kvalitet.

Over til ”prosjekt overrapportering”. Vi stiller oss positive til at dere ønsker å legge til rette for at legene skal få mer tid i direkte samhandling med pasientene. Ved å kartlegge og rapportere rapporteringen og dokumentere dokumentasjonen, eller som vi kaller det, å forenkle rutinene, ser vi at legene blir hørt og vi er spent på hvordan dere skal møte behovet for nok rapportering og dokumentasjon samtidig som unødig byråkrati fjernes.

Som brukerorganisasjon ser vi hvor viktig det er at de som jobber tett opp mot pasienten blir tatt på alvor. Å være nok ansatte og å møte forståelse fra ledelsen er viktig for at ansatte skal trives på jobb og for at pasienten skal få den behandlingen som de har behov for.  Per i dag er dette for dårlig. Vi hører stadig om for få ansatte på avdelingene, for lite tid til pasient og pårørende og mangelfull behandling.  Dette ofte på grunn av effektiviseringen av behandling, igjen da økonomi. Vi savner med nedenfra- og – opp ledelse, der både ansatte og pasienter blir hørt. Det er de som vet hvor skoen trykker!

Vi er glad for at du viser at du har hørt på legene i dine mål og visjoner om et bedre sykehus, men vi savner mer brukerperspektiv. Det blir mye veldig mange fine ord og lite innhold, men vi aner ikke hvordan du har tenkt å nå målene dine.

Vi skjønner at overgangen fra utenriksminister til helseminister er vanskelig, da også spesielt i oppstarten av en lite gjennomtenkt og planlagt samhandlingsreform. Vi tar deg derfor på ordet når du sier at du vil lytte mer til brukerorganisasjonene. Vi har en heterogen medlemsmasse som har mye erfaring, både på godt og vondt, med norsk helsevesen. På bakgrunn av dette ønsker vi å invitere deg til et diskusjonsmøte hvor du kan høre disse erfaringene, i tillegg til å kunne diskutere et viktig punkt nummer 11 blant tiltakene dine, nemlig rehabilitering”.

admin

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre gikk onsdag den 30. januar ut med nye helsegrep, nærmere bestemt 10 punkter, for bedre og effektive sykehus. Støre har fått mye skryt for innspillet, men Personskadeforbundet LTN mener listen som Støre har lagt frem også har mangler.

– Noen profesjoner kan muligens utføre flere oppgaver enn i dag, men dette bør gjøres på en måte som sikre at pasientbehandlingen gjennomføres på en forsvarlig måte og med høy kvalitet, skriver rådgiver Birte Sand Rismyhr i et åpnet brev til ministeren.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!