• Forside
  • Nyheter
  • - Endelig rettighetsfestet BPA, men også flere skjær i sjøen
- Endelig rettighetsfestet BPA, men også flere skjær i sjøen
22.03.2013 Forfatter: admin

Helsedepartementet har lagt frem et høringsnotat hvor det går inn for å rettighetsfeste Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). For mange av forbundets medlemmer er dette en stor seier.

– At BPA blir en rettighet, betyr fleksibilitet og en valgfrihet. Men, det er fortsatt uklarhet med hensyn til økonomien i dette, så jeg tør ikke helt slippe jubelen løs, sier Henning Bjurstrøm fra Asker som har hatt dette som en kampsak i mange år.

- Fint utspill fra helseministeren, men økonomien er ennå ikke på plass. Her er det uavklarte spørsmål, sier Henning Bjurstrøm.
- Fint utspill fra helseministeren, men økonomien er ennå ikke på plass. Her er det uavklarte spørsmål, sier Henning Bjurstrøm.

 

Henning Bjurstrøm har tidligere vært leder av Personskadeforbundet LTN og har vært brennende opptatt av at funksjonshemmede skal ha rett til å styre sin egen hverdag. Det var Aftenbladet som først brakte nyheten om høringsbrevet som betyr et stort gjennombrudd. Både interesseorganisasjoner og deler av stortinget i flere har krevd at ordningen skal bli en rettighet.

– Det vi vet er at BPA betyr at våre tunge brukere av kommunale tjenester nå selv kan ansette tjenesteytere. Funksjonshemmede kan med dette styre sine egne behov, og det betyr fleksibilitet og valgfrihet. Et kinobesøk er eksempelvis ikke en selvfølge for alle i dag. Med en BPA-ordning så kan den funksjonshemmede i stor grad styre dagen sin selv på lik linje med en funksjonsfrisk. Denne rettigheten er noe som forbundet har vært opptatt av i årevis.  Men, her er det også mange uavklarte spørsmål. I henhold til uttalelser fra Helseministeren skal ordningen være kostnadsnøytral for kommunene, men hva er det?  Hvordan regner kommunene kostnadene til bistand? spør Bjurstrøm.

 

Påbeløper kostnader

Henning Bjurstrøm slår videre fast at BPA er definert som praktisk bistand til bruker der hvor bruker befinner seg og ikke knyttet til heimen.

– Det vil si at bistanden skal ytes der hvor bruker befinner seg. Befinner bruker seg utenfor hjemmet så vil det og påløpe kostnader for assistenten. Det være togbilletter, flybilletter i forbindelse med ferier, oppdrag for ideelle og humanitære organisasjoner, innkjøp, arbeidshansker i forbindelse med bistanden, dusjutstyr for assistent – for å nevne noe. Disse kostnadene er det ikke sagt noe om, påpeker Henning Bjurstrøm.

Slik ordningen fungerer i dag så plikter kommunene å tilby BPA, men brukerne har ingen individuell rett til å få det.

– Alt må med

Bjurstrøm poengterer videre at hvis bistanden skal være kostnadsnøytral for kommunene, så må kommunene beregne alle de kostnader som kommunene har i forbindelse med ordningen i dag.

– Da nytter det ikke bare å beregne timepris for assistentene, men alle de ekstra kostnader som kommer i tillegg; administrasjon, annonsering, sykepenger, opplæringskostnader, pensjoner, forsikringer og liknende. Dette tar kommunene ikke med i sine kalkyler. Videre er BPA en effektiv ordning hvor brukerrettet tid er 100 prosent. Sammenligner man kostnadene med kommunalt ansatte blir brukerrettet tid kun 50 prosent, noe ikke kommunene har forstått.  Her der det fremdeles mange uavklarte spørsmål. Det er utarbeidet en Norsk standard for kontrakter mellom kommuner og arbeidsgivere når det gjelder BPA – NS 8435.  Den tar hensyn til de forhold jeg har nevnt. Vil denne bli brukt som mal? RO – kommunenes ressurssenter i Stjørdal, har vær med på utarbeidelsen av NS 8435 og de mener at en pris på BPA i privat regi bør ligge på noe over 400 kroner per time.  I dag tilbyr kommunene i Vestregionen noe over 280 kroner per time til private aktører og det sier seg selv at her blir det null igjen til assistentens kostnader utenfor hjemmet. Jeg er derfor veldig spent på den videre utviklingen i saken, sier Henning Bjurstrøm.

Ba om rettighet

Aftenbladet skriver videre at helseminister Jonas Gahr Støre kommer med forslaget om rettighetsfesting etter at Stortinget ba ham om det i juni 2011. En BPA-ordning har vært utredet i flere omganger de senere årene. De siste månedene har Helsedepartementet innhentet tallmateriale fra SSB, erfaringer fra Sverige og synspunkter fra ulike departementer og bruker- og interesseorganisasjoner. Gahr Støre har etter det Aftenbladet kjenner til landet på følgende løsning:

1)      BPA-ordningen skal være kostnadsnøytral. Hvis en bruker velger å benytte seg av BPA, betaler kommunen for tjenestene. Men de skal ikke koste kommunene mer enn tjenestene kostet i kommunal regi.

2)      BPA blir dermed en ”stram rettighet”. Det betyr at en rekke kostnadsdrivende elementer man kjenner fra BPA i dag, er utelatt.

 

For de tyngste brukerne

Videre heter det at BPA blir en rettighet for personer med ”varig og stort behov for praktisk bistand”. De vil kunne avslutte sin kommunale tjeneste, og få like mye bistand og opplæring som helse- og omsorgstjenesteloven gir dem rett til. ”Stort behov” er definert som minst 25-32 timer med bistand i uka. I følge avisen er det viktig for helseministeren at også kommunenes interesseorganisasjon (KS) har gått med på ordningen. KS skal tidligere ha vært kritisk til å rettighetsfeste BPA, dersom det ikke fulgte med mer penger til kommune.

 

Får styre eget liv

– Jeg vil tro dette er noe av den beste nyheten som funksjonshemmede har fått på lang tid. Nå kan mennesker med behov for hjelp selv bestemme hvem som skal bistå dem, og når. En BPA-ordning krever imidlertid at den funksjonshemmede tar ”papirarbeidet” selv, men det er det mange som ønsker. Dette handler i stor grad om å få bestemme over eget liv, avslutter Henning Bjurstrøm.

admin

Helsedepartementet har lagt frem et høringsnotat hvor det går inn for å rettighetsfeste Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). For mange av forbundets medlemmer er dette en stor seier.

– At BPA blir en rettighet, betyr fleksibilitet og en valgfrihet. Men, det er fortsatt uklarhet med hensyn til økonomien i dette, så jeg tør ikke helt slippe jubelen løs, sier Henning Bjurstrøm fra Asker som har hatt dette som en kampsak i mange år.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!