Aldersbegrensningen på aktivitetshjelpemidler fjernes
09.09.2013 Forfatter: Christina Thanger

Til nå har det vært en aldersgrense som har forhindret personer over 26 år å søke aktivitetshjelpemidler, men denne blir fra 1.juli 2014 fjernet.

Torsdag kveld uttalte arbeidsminister Anniken Huitfeldt at regjeringen nå har vedtatt å fjerne denne grensen, samt at de vil bevilge 55 millioner kroner til aktivitetshjelpemidler i kommende statsbudsjett.

–          Dette er en svært gledelig nyhet. Spesialtilpasset idrettsutstyr er svært dyrt og har gjort det vanskelig for flere av våre medlemmer å drive med idrett og å være fysisk aktive, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp.

Personskadeforbundet LTN har i de siste års høringer uttalt at aldersgrensen er meningsløs og at den bør strykes umiddelbart. Forbundet har presisert at det er behovet for hjelpemidler til trening som bør være avgjørende – ikke alder.

–          Fysisk aktivitet er med på å redusere sykefraværet og bedre folks helse generelt. Dette gjelder også de over 26 år med funksjonsnedsettelser, forteller han.

Det er usikkert hvordan utformingen og detaljene av ordningen blir, men Arbeidsdepartementet forteller at de vil samarbeide med Norges Idrettsforbund og funksjonshemmedes interesseorganisasjoner rundt dette.  Personskadeforbundet LTN vil følge denne saken videre.

Christina Thanger

Til nå har det vært en aldersgrense som har forhindret personer over 26 år å søke aktivitetshjelpemidler, men denne blir fra 1.juli 2014 fjernet.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!