Nyhetsarkiv 2013
Frank Gjelsøy

For tiende år på rad vil Aftenposten og Osloby.no hedre noen som har gjort en spesiell innsats for byen vår. Du avgjør hvem som skal få prisen.Frank Gjelsøy

Et mangfold av frivillige organisasjoner feirer i dag at mennesker rundt i hele verden gjør en innsats – uten å tjene økonomisk på det.

Christina Thanger

I 2013 deler ExtraStiftelsen ut 230 millioner kroner til frivillige organisasjoner som jobber med helse. Pengene går til forskning, helsefremmende tiltak, aktiviteter og rehabilitering.

Frank Gjelsøy

Cato Ulvestad som er  rullestolbruker og medlem i Personskadeforbundet LTN tok utfordringen og  deltok på motbakkeløpet Oslos Bratteste. Han fikk god hjelp av seks unge sterke brytere:Thomas og Anders Rønningen, Pål Eirik Gundersen, Petter Karlsen, Anders Malmstrøm og Alexander Burger som dyttet og dro ham opp bakken på 2900 meter! Dette var en bragd som imponerte de fleste og ga Personskadeforbundet LTN veldig fin publisitet.

 

 

Christina Thanger

Til nå har det vært en aldersgrense som har forhindret personer over 26 år å søke aktivitetshjelpemidler, men denne blir fra 1.juli 2014 fjernet.

Per Oretorp

Høyesterett avsa 22.november 2012 (Rt-2012-1793) som kjent dom i Personskadeforbundet LTNs gruppesøksmål mot staten, hvor Høyesterett holdt staten erstatningsansvarlig også for trafikkulykker i perioden 1997-2000.Staten hadde fra tidligere erkjent ansvar for perioden 2001, og frem til feilaktigheter i Bilansvarsloven ble rettet opp 1.juli 2009.

Ingeborg Dahl-Hilstad

Fordi om Norsk Pasientskadeerstatning er en offentlig ordning er den ikke nødvendigvis mer objektiv og gir en bedre rettsikkerhet enn hva som er tilfelle i forbindelse med erstatningssaker i bilansvarssaker, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!