Ventetiden skal ned
13.09.2012 Forfatter: Birte Sand Rismyhr

Fra den 1.1.2013 skal det bli lettere å komme gjennom til legekontoret på telefon, det skal gå raskere å få time og det skal bli større muligheter for hjemmebesøk.

Dette er noe av innholdet i den nye fastlegeforskriften som Helse- og Omsorgsdepartementet la frem 29. august.

I den nye forskriften settes det krav om at pasienter skal få time så raskt som mulig og normalt innen fem arbeidsdager. Hele 80 prosent av telefonhenvendelsene skal besvares i løpet av to minutter og fastlegene skal kunne motta timebestillinger på sms og e-post. Fastlegene skal tilby hjemmebesøk til pasienter som selv ikke kan møte opp hos legen, og de skal i større grad enn nå kunne tilby forebyggende tiltak.

I tillegg pålegges fastlegene å ha en oversikt over sine listepasienter og får en plikt til å følge dem opp. Dette mener Personskadeforbundet er positivt og svært viktig for å kunne gi personer med funksjonsnedsettelse og kroniske lidelser bedre oppfølging.

I forskriften settes det krav til kommunene om å organisere og innhente pasienter og deres pårørendes synspunkter som ledd i sitt kvalitetsarbeid og det opprettes en egen tilskuddsordning , der kommunen kan søke om midler til å rekruttere flere fastleger.

Det forskriften mangler er hva kommunen skal gjøre i de tilfellene der leger ikke leverer de tjenester de skal. I det opprinnelige forslaget, som ble lagt fram før jul, ville leger som ikke fulgte opp sine plikter, møte økonomiske sanksjoner. Dette er nå tatt ut, og kommuneorganisasjonen KS og Legeforeningen skal se hva slags oppfølging man skal komme frem til. I tillegg har kommunene fått redusert mulighet til å stille krav til rapportering. Foreskriften skal vurderes innen to år.

Birte Sand Rismyhr

Fra den 1.1.2013 skal det bli lettere å komme gjennom til legekontoret på telefon, det skal gå raskere å få time og det skal bli større muligheter for hjemmebesøk.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!