Sterk kritikk av forsikringsselskapene
20.12.2012 Forfatter: admin

I VG går flere advokatkontor til sterk kritikk av forsikringsselskaper og hevder disse overkjører skadelidte med ufine metoder. Forsikringsgigantene beskyldes for å gi skambud, holder nede utbetalingene og trekke sakene ut i langdrag.

– Vi føler å ha fått en langt bedre dialog med de store selskapene de siste årene. Det er i hovedsak i de tilfellene der selskapene legger ut skadesaker til eksterne samarbeidspartnere at vi opplever at saksbehandlingen går i stå, sier seniorrådgiver Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN.

- Mitt inntrykk er at de fleste store selskapene gjør en god jobb i akuttfasen, og at vi i dag har et annen ”klima” enn tidligere, sier seniorrådgiver Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN.
- Mitt inntrykk er at de fleste store selskapene gjør en god jobb i akuttfasen, og at vi i dag har et annen ”klima” enn tidligere, sier seniorrådgiver Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN.

Flere erstatningsjurister går VG ut med sterk kritikk av de største forsikringsselskapene. Skambud og sein behandlingstid er noe av det juristene trekker fram. De hevder forsikringsbransjen bruker ufine metoder overfor folk som er skadet i trafikken eller i arbeidslivet. Seniorrådgiver Per Oretorp forstår utspillet, men mener bildet er noe mer nyansert.

– Slik jeg ser det så opptrer selskapene mer ryddig enn for noen år tilbake. Så lenge saksbehandlingen skjer i de store selskapene, så er vårt inntrykk at behandlingen i hovedsak går rimelig greit. Men, når selskapene overfører sakene til eksterne samarbeidspartnere, altså eksterne advokatkontor, så ser vi store forskjeller, og noen ganger det vi oppfatter som urimeligheter. Noen opplever vi opptrer ryddig, mens andre oppleves å være mer ”prosessivrige”. Her mener vi forsikringsselskapene må trå varsomt, og at de har et ansvar for at de samarbeidspartnere de trekker inn opptrer ryddig, og på dette område er det et betydelig forbedringspotensial sier Per Oretorp.

Oretorp opplever at dialogen med de store selskapene er langt bedre i dag, enn for få år tilbake.

– Mitt inntrykk er at de fleste store selskapene gjør en god jobb i akuttfasen, og at vi i dag har et annen ”klima” enn tidligere.  Med utgangspunkt i den kritikken som legges fram så tror jeg de store selskapene i større grad ville tjent på å behandle sakene selv uten å knytte til seg eksterne kontorer, mener seniorrådgiveren og legger til:

– Fra vår side er det også et ønske at vi blir gjort kjent med urimeligheter slik at vi kan ta opp dette direkte med selskapene, på et så tidlig stadium som mulig, avslutter Oretorp.

admin

I VG går flere advokatkontor til sterk kritikk av forsikringsselskaper og hevder disse overkjører skadelidte med ufine metoder. Forsikringsgigantene beskyldes for å gi skambud, holder nede utbetalingene og trekke sakene ut i langdrag.

– Vi føler å ha fått en langt bedre dialog med de store selskapene de siste årene. Det er i hovedsak i de tilfellene der selskapene legger ut skadesaker til eksterne samarbeidspartnere at vi opplever at saksbehandlingen går i stå, sier seniorrådgiver Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!