Statped omorganiserer
03.10.2012 Forfatter: admin

Statped er nå delt inn i regioner, nord, sør-øst, vest og midt. Målet er at alle regionene skal tilby det samme. Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad i Personskadeforbundet LTN er positiv til omorganiseringen.

I følge Statped er fagområdene som skal videreføres: syn, hørsel, døvblinde, tale/språk, sammensatte lærevansker og ervervet hjerneskade.

– Blant våre medlemmer finnes barn, ungdom og voksne som trenger bistand fra Statped for å få en god skolehverdag, og vi ser med spenning på omorganiseringen innen Statped. Et gjennomgående positivt trekk er fokuset på kontakt med brukerorganisasjoner, noe vi håper gir utslag i reell brukermedvirkning på flere plan, sier hun.

Dahl-Hilstad sier videre at et av dagens grunnleggende problemer er manglende kunnskap blant skoler og PPT om Statpeds tilbud, og det er gledelig å se at man i forhold til å nå grunnprinsippet om tidlig innsats vil gjøre noe med dette ved å gjøre seg kjent hos tjenestebestillere.

 

I uttalelsen heter det at Personskadeforbundet LTN ber om at man i tillegg til å jobbe mot kommuner jobber opp mot helsevesenet, all den tid rehabilitering og skole for mange går hånd i hånd. I noen tilfeller vil helsevesenet kanskje være den som bestiller tjenester fra Statped, men det gjelder ikke bare spesialisthelsetjenesten.

– I noen tilfeller vil nok også fastlegen være involvert, og vi savner et mer tydelig mål i forhold til det som er tverrprofesjonelt samarbeid mellom utdanning og helse. Formuleringen om at Statped fortsatt skal være åpen for at først kontakt ikke nødvendigvis skjer via kommuner og PP-tjeneste sier bare at det ikke skal bli vanskeligere. Dette fungerer ikke i de tilfellene det burde fungert i dag, og bør derfor løftes fram, skriver generalsekretæren.

Dahl -Hilstad har også reagert på en formulering fra Statped.

– ”En dør inn” er en formulering som klinger litt ubehagelig for oss som er en organisasjon med lang erfaring fra Nav- reformen, men prinsippet om mer forutsigbarhet og likere tilbud uavhengig av geografi og kommunal/fylkeskommunal kompetanse er godt.

Dahl-Hilstad er fornøyd med hvordan Statped ser seg selv og sine oppgaver i framtiden.

admin

Statped er nå delt inn i regioner, nord, sør-øst, vest og midt. Målet er at alle regionene skal tilby det samme. Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad i Personskadeforbundet LTN er positiv til omorganiseringen.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!