- Overtar en krevende jobb
21.09.2012 Forfatter: admin

Tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre skal lede Helse- og omsorgsdepartementet etter statsrådsskiftet. Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad mener han overtar en krevde jobb.     – Gahr Støre er jo en internasjonal og dyktig politiker med erfaring fra blant annet konfliktløsning, så man må ha lov å ha forhåpninger til han som helseminister. Her hjemme får han mye å gripe fatt i, sier hun.

Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad har forhåpninger til den nye helseministeren.
Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad har forhåpninger til den nye helseministeren.

Bråk rundt lokalsykehus, omstillingene ved Oslo Universitetssykehus og Akershus Universitetssykehus, underbemanning ved sykehjem og pasienter som skrives ut for tidlig fra sykehus er noen de av momentene som Dahl-Hilstad trekker frem når hun sier Gahr-Støre går til en krevende jobb.

– Det er trådt i kraft en samhandlingsreform som på langt nær fungerer ute i kommunene og vi frykter at det kan ta tid før reformen er på plass. Vi mangler helhet i pasientomsorgen og det rammer mange av våre medlemmer. Mange føler de blir en kasteball i systemet og at det er ingen å henge ansvaret på, forteller hun.

Etter statsrådsskiftet ble det raskt opplyst at legene og sykepleierne har klare krav til helseministeren Jonas Gahr Støre. Kontroll på samhandlingsreformen er et av kravene.

Laila Dåvøy (Kr.F) er i dag tilknyttet Helse- og omsorgskomiteen, men går over i sosialkomiteen når Stortinget trer sammen.

– Jeg håper Gahr Støre blir en lyttende statsråd – at både pasienter, organisasjoner og ansatte blir hørt. Han er en dyktig politiker, og nå blir det innenrikspolitikk det gjelder. Når det gjelder samhandlingsreformen så er det ufattelig viktig med en evaluering underveis og at vi bruker den tiden som er nødvendig. Posten som Gahr Støre nå er satt på er komplisert. Det han skal lede betyr så mye for så mange, sier hun til Magasinet.

Dahl-Hilstad fastslår at tidligere helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har hatt et tøft trykk fra både media og opposisjonen over lang tid.

– Vi er vitne til at den ene etter den andre skrekkelige pasienthistorien dukker opp. Klart dette må være en stor belastning å ha ansvaret for, sier Dahl-Hilstad.

 

For Personskadeforbundet LTN knytter det seg også forventninger når Anniken Huitfeldt tiltrer som arbeids- og inkluderingsminister.

– Også dette er jo en krevende jobb med store utfordringer. Nav-reformen og mange av de problemene våre medlemmer møter med etaten kan være et stikkord. Vi står også for en linje der vi mener flere funksjonshemmede må få lov å delta i arbeidslivet, sier Dahl-Hilstad.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) påpeker at det er solid dokumentert at funksjonshemmede deltar i langt mindre grad i arbeidslivet enn den øvrige befolkningen. I 2011 fastslo Arbeidskraftsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå at 230.000 funksjonshemmede var i arbeid. Dette er 21.000 færre enn året før.

– Det er vanskelig å si noe om hvor mange som ville vært ute i arbeidslivet ved optimale forhold, altså ved tilpasning. Her er det en jobb å gjøre for Arbeids- og inkluderingsdepartementet, mener Ingeborg Dahl-Hilstad.

admin

Tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre skal lede Helse- og omsorgsdepartementet etter statsrådsskiftet. Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad mener han overtar en krevde jobb.     – Gahr Støre er jo en internasjonal og dyktig politiker med erfaring fra blant annet konfliktløsning, så man må ha lov å ha forhåpninger til han som helseminister. Her hjemme får han mye å gripe fatt i, sier hun.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!