- En historisk dag
08.05.2012 Forfatter: admin

Den 8.mai ble det skrevet historie i Landsforeningen for trafikkskadde. En navneendring har gjentatte ganger vært på dagsorden under landsmøter, men denne gangen vedtok et stort flertall av delegatene at navnet skulle endres.

– Vårt nye navn, Personskadeforbundet LTN, åpner for alle typer skader. Det gjenspeiler det vi arbeider med i dag. Personlig er jeg svært glad for at så mange stemte for forslaget. Jeg tror det viser at lagene har hatt en grundig gjennomgang av saken, sier leder Kjell Silkoset.

Jubelen formelig stod i taket blant flertallet av deltakerne under LTNs ekstraordinære landsmøte på Gardermoen. Kun èn sak skulle behandles og det var forslag om navneendring fra Landsforeningen for trafikkskadde i Norge til Personskadeforbundet LTN. Flere av delegatene benyttet anledningen til å legge frem sitt syn, men ved opptellingen viste det seg at Det var 44 lag som gikk for en navneendring mens fem stemte mot. Ingen stemte blankt.

– Dette har vært en demokratisk og god prosess. Vi har tatt opp saken i full bredde ved samtlige regionmøter i landet. Deretter har lagene fått jobbet med forslaget, og har fått anledning til å komme med innspill. Personlig er jeg derfor godt fornøyd med saksgangen og jeg mener resultatet av avtemmingen viser at LTN nå var moden for en navneendring, sier leder Kjell Silkoset.

Lettere å jobbe

Landsstyret og seniorrådgiver Per Oretorp har de siste månedene vært rundt i regionene med fremlegg av problemstillingen.

– Vi vet at mange av ildsjelene, som dessverre i dag har gått bort, også brant for at vi skulle endre navn. Navneendring er en sak som har versert lenge, sier seniorrådgiveren og legger til:

– De alvorlige trafikkulykkene har hatt en nedgang de siste årene. Bilene blir sikrere og veiene blir bedre – selv om dette tar lang tid. Som forening har vi eksempelvis en økning i antall fritids- og yrkesskader, og vi har ønsket et navn som gjenspeiler at vi er til for alle skadde. Jeg vet også at mange av likemennene på sykehus har måttet bruke tid for å forklare, eksempelvis nyskadde som ikke har vært involvert i en trafikkulykke, hvorfor vi er riktig medlemsorganisasjonen å ta kontakt med. Med det nye navnet vil vi fange opp og hjelpe langt flere enn i dag. Juridisk jobber vi bredt, blant annet med pasientskader, yrkesskader, og voldsoffererstatning, forklarer Oretorp.

Glade æresmedlemmer

Æresmedlemmene Marit Andresen og Kjell B. Johansen var inviterte gjester. Målftid B. Helle, også æresmedlem, stilte som varamedlem fra Aust-Agder og ble valgt som ordstyrer sammen med tidligere landsleder Henning Bjurstrøm. Samtlige delegater og gjester, med lang fartstid i LTN, var synlig fornøyd etter at valget var gjort.

– Dette var kjempefint. En gledens dag, sa mangeårig generalsekretær som gikk over i pensjonistenes rekker i fjor høst, Marit Andresen mens Kjell B. Johansen nikket fornøyd.

En jobb på å gjøre

Leder Kjell Silkoset og generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad legger ikke skjul på at det blir ”jevn jobbing” fremover med å markedsføre og synliggjøre Personskadeforbundet LTN. Den store konferansen i slutten av august blir startskuddet for tillitsmannsapparatet.

– Det er helt klart at navnendringen i seg selv ikke løser alle våre fremtidige utfordringer. Vi har en stor jobb å gjøre, både i lagene, i landsstyret og sekrtariatet. Den aller første store grunnsteinen legges under tillitsvalgtkonferansen til høsten, hvor vi ønsker en bred medvirkning fra hele landet. Her blir strategien, ikke minst med tanke på å komme best mulig ut i offentligheten, tatt grundig opp. Vi har en kolossal fin gjeng tillitsvalgte med stor erfaring, og med det i ryggen, så skal vi bli en enda sterkere forening enn vi er i dag, sier Silkoset og Dahl-Hilstad.

Mange problemstillinger

Personskadeforeningen LTN har en rekke saker som det jobbes jevnt med fremover.

– Unge ut av sykehjem, den nye Samhandlingsreformen, rehabilitering – ikke minst når det gjelder hodeskader og erstatning ved annen type personskade er bare en del av hva vi bistår mennesker med i dag. Vi har hendene fulle av oppgaver. Det er mange som ikke får den hjelpen eller den erstatningen de har krav på. For oss er det veldig viktig at de som har pådratt en skade settes i forbindelse med oss som fort som mulig. Vi har kompetanse på området. Gjennom å endre navn til Personskadeforbundet LTN håper vi at flere gjøres oppmerksomme på at vi er til for alle som skader seg og trenger hjelp, avslutter Kjell Silkoset.

Forbundet ble stiftet i 1984 av familier som hadde fått livet endret etter trafikkulykker. Medlemmene fant etter hvert ut at problemstillingene var de samme også ved andre typer skade. Siden oppstarten har mellom 35 000 og 40 000 fått hjelp. Våre rådgivere kan hjelpe deg med å finne riktig advokat til et erstatningsoppgjør, gi råd og veiledning om rettigheter i kommunen, i forhold til NAV og når det gjelder helsevesenet. Som medlem kan du fritt ringe oss når du lurer på noe, og vi gir også ut Magasinet ti ganger i året.

admin

Den 8.mai ble det skrevet historie i Landsforeningen for trafikkskadde. En navneendring har gjentatte ganger vært på dagsorden under landsmøter, men denne gangen vedtok et stort flertall av delegatene at navnet skulle endres.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!