180 deltakere ventet til tillitsmannskonferanse
01.08.2012 Forfatter: admin

– Noe av det hyggeliste vi gjør, er å invitere til tillitsmannskonefrasen som arrangeres hvert andre år. Siste helgen i august møtes vi på Hell i Trøndelag og det blir stor deltakelse, forteller generalsekretær i Personskadeforbundet LTN, Ingeborg Dahl-Hilstad som gleder seg spesielt til at ”Årets medlem” skal kåres.

For to år siden møttes medlemmene i Alta og nå står Hell i Trøndelag for tur. Konferansen vil rette seg mot samhandlingsreformen og også ta for seg veien videre for Personskadeforbundet LTN.

– Vi mener å ha lagt opp til et spennende program. Våre medlemmer er naturlig nok opptatt av samhandlingsreformen og hvordan kommunene takler oppgavene de har fått. Dette vil belyse. Dessuten vil det også bli satt fokus på oss som organisasjon. Dette gjelder spesielt i forhold til at det er mye nytt å tenke på etter navneendringen. Vi har imidlertid et svært godt tillitsmannsapparat som gjør en god jobb. Jeg er sikker på at mange medlemmer møter frem med gode tanker, innspill og idèer til ”veien videre”, sier Dahl-Hilstad.

Deles i grupper

Som ved tidligere konferansen er deltakerne delt inn i grupper. Disse er: Likemann for hodeskade, likemann for yrkessåfør og trafikksikkerhetsutvalg, foreldre/pårørende, etterlatte, ungdom og sentrale tillitsvalgte i lagets styre.

– Gruppeinndelingene har tidligere ført til et godt engasjement, og det blir helt sikkert ikke mindre i år. Vi har valgt å gjøre det vi har gode erfaringer med, forklarer generalsekretæren.

Årets medlem

Også under tillitsmannskonferansen i august skal ”Årets medlem” kåres. Årets medlem er det samme som ”Årets LTNer”, som kåringen tidligere ble kalt.

– Vi ber samtlige lag om å finne kandidater, og det vet vi det er mange av. Den som blir foreslått av laget bør være et medlem som har gjort en forskjell. Altså en ildsjel. Alder, eller hvor lenge han eller hun har vært medlem hos oss, har ikke den største betydningen. Her skal vi frem til en person som gir av seg selv, forklarer hun.

Sekretariatet ber lagene sette opp en enkel presentasjon av sin kandidat på et ark eller plakat. Forslaget og begrunnelsen, skal henges opp på veggen under konferansen. Samtlige deltakere kunne gjøre seg opp sin mening og få anledning til å stemme på ”Årets medlem”.

– Dette er noe vi gleder oss veldig til, og her tør jeg spå at juryen får en vanskelig jobb, smiler generalsekretæren.

Skal bo bra

Konferansen skal avvikles på Rica Hell Hotell som ligger ved Trondheim lufthavn Værnes.

– Tidligere så har tillitsmannskonferansen vært lagt både til nord og sør og nå gleder vi oss veldig til å besøke Midt-Norge. Vi kan også love et bra hotellopphold, og vi skal også ut på utflukt – uten at jeg vil røpe alt i detalj. Både landsstyret og sekretariatet ser frem til å ønske velkommen til både en faglig og sosial samling, avslutter hun.

admin

– Noe av det hyggeliste vi gjør, er å invitere til tillitsmannskonefrasen som arrangeres hvert andre år. Siste helgen i august møtes vi på Hell i Trøndelag og det blir stor deltakelse, forteller generalsekretær i Personskadeforbundet LTN, Ingeborg Dahl-Hilstad som gleder seg spesielt til at ”Årets medlem” skal kåres.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!