- Regjeringen skuffer
01.08.2012 Forfatter: admin

Personskadeforbundet LTN stiller seg bak FFOs kritikk mot at regjeringen har valgt å droppe Nav-ombud. Rådgiver Birte Sand Rismyhr mener dette fører til at Nav-brukere blir forskjellsbehandlet.

– Vi ser et veldig behov for et ombud som kjemper for brukerne og gjør dem synlige. Synes departementet det er ubehagelig at noen ser Nav-systemet i kortene? spør Sand Rismyhr.

Det vakte reaksjoner også i kontorene til Personskadeforbuindet LTN da det ble klart at det ikke er satt av penger til Nav-ombud i revidert budsjett. FFO er kritiske til dette, og får full støtte fra Personskadeforbundet LTN.

– Vi ser helt klart et behov for et ombud. Vi opplever at våre medlemmer som er i kontakt med Nav har vanskeligheter med å manøvre seg i systemet. Regelverket i de offentlige tjenestene har blitt mer komplisert. Våre medlemmer som er rammet av sykdom eller skade må bruke krefter de ikke har, og usikkerheten de opplever er svært belastende. Dette er mennesker som har en svært krevende hverdag, sier Birte Sand Rismyhr.

Mange er fortvilet

Personskadeforbundet LTN har mange henvendelser fra medlemmer som er fortvilet over lang saksbehandlingstid, de opplever utilgjengelighet, mangel på informasjon og feilinformasjon.

– Vi har ment at det derfor er så viktig å få på plass et eget Nav-ombud slik at våre medlemmers interesser og rettssikkerhet kan ivaretas på en god måte, sier rådgiveren.

Som et mottrekk til at det ikke blir opprettet et ombud, velger regjeringen å styrke fylkesmannens rolle, sier hun.

Er skeptiske

Det er flere sider ved saken rådgiveren reagerer på:

– Fylkesmannen har jo allerede i dag en lovfestet opplysningsplikt. Dessuten er vi skeptiske til om fylkesmannens oppgave, både som veileder og klageorgan, kan være forenelige. Ved å etablere et forsøk som innebærer kommunale sosialtjenester, mener vi at departementet ekskluderer de som har rettigheter hjemlet i folketrygdloven. Her ser vi ingen forståelse for den situasjonen som de med skade eller sykdom blir tvunget til å forholde seg til når det gjelder Nav. At regjeringen dropper et Nav-ombud beklager vi derfor på det sterkeste, avslutter hun.

admin

Personskadeforbundet LTN stiller seg bak FFOs kritikk mot at regjeringen har valgt å droppe Nav-ombud. Rådgiver Birte Sand Rismyhr mener dette fører til at Nav-brukere blir forskjellsbehandlet.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!