Nyhetsarkiv 2012
admin

I VG går flere advokatkontor til sterk kritikk av forsikringsselskaper og hevder disse overkjører skadelidte med ufine metoder. Forsikringsgigantene beskyldes for å gi skambud, holder nede utbetalingene og trekke sakene ut i langdrag.

– Vi føler å ha fått en langt bedre dialog med de store selskapene de siste årene. Det er i hovedsak i de tilfellene der selskapene legger ut skadesaker til eksterne samarbeidspartnere at vi opplever at saksbehandlingen går i stå, sier seniorrådgiver Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN.

admin

Forbundet, med rådgiver Birte Sand Rismyhr i spissen, har nå ferdigstilt nettsiden som omhandler hjerneskader hos barn.

– barn.hjernehjelp.no er en side om kognitiv svikt. Vi sier noe om hva som er kognitive funksjoner og svikt, hva dette fører det til og litt om hvordan vi kan hjelpe de som sliter med det, forteller Sand Rismyhr som har jobbet med nettsiden i fire måneder.

admin

Etter at Personskadeforbundet LTN i dom fra Høyesterett fikk medhold i gruppesøksmålet mot staten, sier advokat Tom Sørum at den rettslige kampen ikke hadde vært mulig uten Personskadeforbundets dekning av gruppemedlemmenes utgifter til juridisk bistand.

– Det må også forventes at staten, rykker inn annonser i riksavisene med oppfordring om at skadelidte må melde sine erstatningskrav til staten ved Justis- og Beredskapsdepartementet innen en fastsatt frist, mener Sørum.

Forbundet har blitt kontaktet av Justisdepartementet som informerer at de nå gjennomgår dommen og deretter kommer tilbake med nærmere informasjon om prosessen videre.  Fra forbundets side er det ønskelig å møte departementet før jul.

admin

220 millioner kroner fra Extra-spillet ble delt ut til frivillige organisasjoner i dag og Personskadeforbundet LTN får 2,7 millioner kroner av disse.

– Vi hadde mange søknader inne som altså ikke nådde opp, men er fornøyd med at vi kan gå videre med tre prosjekter og drar i gang ett nytt, sier generalsekretær Ingeborg Dahl Hilstad.

admin

Det har vært mange hyggelige telefoner inn til sekretariatet etter at Høyesterett avsa dommen som gikk i Personskadeforbundet LTNs favør.

admin

 

Høyesterett har satt sluttstrek for gruppesøksmålet som Personskadeforbundet LTN anla mot Staten. Retten har gitt forbundet medhold i at Staten skal ha erstatningsansvar overfor personer som er blitt skadet av grovt uaktsomme førere også i perioden før 2001.

– Dommen er en seier for oss og den betyr at så mange som flere hundre mennesker kan ha krav på erstatning, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp.

admin

Unge funksjonshemmede har avholdt generalforsamling og Birgit Røkkum Skarstein fra Personskadeforbundet LTN ble valgt til ny styreleder.

admin

 

Rådgiver Birte Sand Rismyhr er glad for at regjeringspartiene har besluttet at de likevel ikke vil kutte 25 millioner i behandlingsreiser til utlandet.

– En god nyhet for våre medlemmer. Det opprinnelige forslaget skapte reaksjoner, sier hun.

admin

 

Leder i Personskadeforbundet LTN, Kjell Silkoset og assisterende generalsekretær Per Oretorp, har vært på høring i Transport og kommunikasjonskomiteen. Også i år ble spørsmål knyttet til forbudet mot wirerekkverk tatt opp.

admin

Personskadeforbundet LTN venter dom i Høyesterett i siste halvdel av november.

– Vi kunne ikke godta at Borgarting lagmannsrett frikjente Staten for erstatningsansvar for personer som er blitt skadet av grovt uaktsomme førere i perioden 1994-2000. Vi er naturligvis spente på avgjørelsen, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp som har vært til stede under behandlingen i Høyesterett.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!