• Forside
  • Er du berørt av skade og ønsker en god samtalepartner, setter vi deg gjerne i kontakt med en av våre likepersoner!
Er du berørt av skade og ønsker en god samtalepartner, setter vi deg gjerne i kontakt med en av våre likepersoner!

Personskadeforbundet LTN sin over 30-årige erfaring tilsier at mange personer som selv blir skadet, er pårørende eller etterlatt har et stort behov for å snakke med noen som virkelig skjønner.

Vi har derfor gode samtalepartnere som du kan ringe. Dette er personer som selv ¨har gått litt av samme veien¨ og har noe lik erfaring. Derfor kalles de for likepersoner og de ønsker å være til støtte og hjelp i prosessen videre fremover. De er ikke fagfolk, men kan lytte og forstå litt av det du er igjennom.

Forbundets likepersoner har taushetsplikt og har undertegnet taushetserklæring. De har selv erfaring som skadet, er pårørende eller etterlatt og er hjelpere på frivillig basis.

Dersom du ønsker å få mer informasjon om tjenesten, ring gjerne sekretariatet på telefon 22 35 71 00.

Vi har en egen Likepersontelefon som er åpen tirsdag og torsdag kl. 17 til 19 og nummert dit er 21 40 32 02.

Velkommen til samtale!

Etter avholdt landsmøte i forbundet (annenhvert år) nedsetter det nyvalgte landsstyret ulike utvalg. Ett av utvalgene er for likepersontjenesten.
Utvalget består av: Eli Eiklid, Hilde Valberg og Perpetua Azavedo.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!