• Forside
  • Er du berørt av skade og ønsker en god samtalepartner, setter vi deg gjerne i kontakt med en av våre likepersoner!
Er du berørt av skade og ønsker en god samtalepartner, setter vi deg gjerne i kontakt med en av våre likepersoner!

Personskadeforbundet LTN sin over 30-årige erfaring tilsier at mange personer som selv blir skadet, er pårørende eller etterlatt har et stort behov for å snakke med noen som virkelig skjønner.

Vi har derfor gode samtalepartnere som du kan ringe.Dette er personer som selv ¨har gått litt av samme veien¨ og har noe lik erfaring.Derfor kalles de for likepersoner og de ønsker å være til støtte og hjelp i prosessen videre fremover.

Forbundets likepersoner har taushetsplikt og har undertegnet taushetserklæring. De har selv erfaring som skadet, er pårørende eller etterlatt og er hjelpere på frivillig basis.

Dersom du ønsker å få mer informasjon eller kontakt med en likeperson så ring gjerne sekretariatet på telefon 22 35 71 00 og snakk med Wenche Solløst.

Velkommen til samtale!

Etter avholdt landsmøte i forbundet (annenhvert år) nedsetter det nyvalgte landsstyret ulike utvalg. Ett av utvalgene er for likepersontjenesten.
Utvalget består av: Eli Eiklid, Hilde Valberg og Perpetua Azavedo.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!