Nyhetsarkiv
Gunn Kvalsvik

Denne uken arrangerer Sunnaasstiftelsen Brain Camp Yng på Vestre Kjærnes gård – en Camp hvor barn og unge med ervervet hjerneskade gjennom ulike aktiviteter, lek og latter får livsgleden tilbake, føler mestring og selvstendighet.

Gunn Kvalsvik

Granskingsutvalget som har gjennomgått EØS-saken overrakte tirsdag sin utredning til Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Gunn Kvalsvik

Det nærmer seg skolestart. For de som har ervervet hjerneskade betyr det ekstra tilrettelegging. Her er Statped sine retningslinjer for hva skolen skal tilby og gjøre. Hovedprinsippet er inkludering og tilpassing.

Gunn Kvalsvik

Folk som bestiller billetter nå, løper en risiko, advarer Forbrukerrådet.

Gunn Kvalsvik

Hvordan kan du snakke med en som drikker litt for mye? Disse retoriske grepene gir deg gode råd for hvordan du kan takle ulike personlighetstyper du vil møte på.

Gunn Kvalsvik

Facebook og Instagram forteller oss at det er mange nydelige perler som kan besøkes på Norgesferien. Å komme seg der perlene er – dokumenteres det derimot sjelden eller aldri på i sosiale medier.

Gunn Kvalsvik

Det siste året økte antallet unge uføre med 2000. De siste sju årene har antallet unge uføre doblet seg, fra 10 000 til 20 000.

Gunn Kvalsvik

Covid-19 pandemien har snudd livet opp ned for de fleste. Men hva har konsekvensene vært for kronisk syke og funksjonshemmede, samt deres pårørende? FFO har satt opp en enkel spørreundersøkelse for å få svar.

Gunn Kvalsvik

En ny rapport publisert på Folkehelseinstituttet bekrefter trenden fra april, mai og første halvdel av juni, nemlig at det er en tydelig nedgang i andre smittsomme sykdommer enn covid-19 sammenlignet med tall fra 2019.

Gunn Kvalsvik

En undersøkelse fra Nordland og Agder, som er publisert på Folkehelseinstituttet hjemmesider, viser at livskvaliteten har endret seg lite under koronaepidemien.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!