Nyhetsarkiv
Gunn Kvalsvik

Det er ingen hemmelighet at det skjer ulykker mens pasienter er under behandling i de ulike leddene i helsevesenet. For å få ned antall uheldige hendelser har Vestre Viken valgt å arrangere en pasientsikkerhetsuke.

Gunn Kvalsvik

Personskadeforbundet LTN Tromsø og omegn lokallag ønsker, i år som i fjor, å kaste lys over konsekvensene av at stadig flere utenlandske trailere ferdes på norske vinterveier. Lederen for laget, Elin Gjikaj, håper at flere lag ønsker å ta grep.

Gunn Kvalsvik

Jo mindre pasienten er i stand til å ivareta seg selv, desto flere rettigheter har pårørende. Pårørendes rettigheter gjelder både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Per Oretorp

Kronikken ble først publisert i Aftenposten den 04.11.2019

Gunn Kvalsvik

Representanter fra ni ulike brukerorganisasjoner, Sunnaas sykehus og pasient- og brukerombudet var 24. oktober samlet til dialogmøte på lærings- og mestringssenteret på Sunnaas sykehus. Formålet med det årlige møtet, skriver Sunnaas på sine nettsider, er å bli bedre kjent, samle erfaringer og lære av hverandre.

Gunn Kvalsvik

De siste dagene har media rullet opp en rettsskandale. Kort oppsummert handler det om 48 uriktige dommer gjeldendetrygdebedrageri, der 36 personer havnet i fengsel, og rundt 2400 uriktige krav om tilbakebetaling av trygdeytelser.

Gunn Kvalsvik

Personskadeforbundet LTN vil endre regelen om at man ikke lenger har rett på BPA etter fylte 67 år.

Gunn Kvalsvik

Årlig arrangerer Personskadeforbundet LTN likeperson- og kognitivkurs for medlemmene.
Som vanlig er det stor pågang og mange påmeldte.

Gunn Kvalsvik

Tall viser en økt og feil bruk av smertestillende blant ungdom. Det er grunn til bekymring, mener forsker.

Gunn Kvalsvik

Hvert år er den 10. oktober dedikert Verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er «gi tid». Kampanjen har som mål å oppfordre oss alle til å bruke tiden vår på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!