Nyhetsarkiv
admin

Det har vært mange hyggelige telefoner inn til sekretariatet etter at Høyesterett avsa dommen som gikk i Personskadeforbundet LTNs favør.

admin

 

Høyesterett har satt sluttstrek for gruppesøksmålet som Personskadeforbundet LTN anla mot Staten. Retten har gitt forbundet medhold i at Staten skal ha erstatningsansvar overfor personer som er blitt skadet av grovt uaktsomme førere også i perioden før 2001.

– Dommen er en seier for oss og den betyr at så mange som flere hundre mennesker kan ha krav på erstatning, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp.

admin

Unge funksjonshemmede har avholdt generalforsamling og Birgit Røkkum Skarstein fra Personskadeforbundet LTN ble valgt til ny styreleder.

admin

 

Rådgiver Birte Sand Rismyhr er glad for at regjeringspartiene har besluttet at de likevel ikke vil kutte 25 millioner i behandlingsreiser til utlandet.

– En god nyhet for våre medlemmer. Det opprinnelige forslaget skapte reaksjoner, sier hun.

admin

 

Leder i Personskadeforbundet LTN, Kjell Silkoset og assisterende generalsekretær Per Oretorp, har vært på høring i Transport og kommunikasjonskomiteen. Også i år ble spørsmål knyttet til forbudet mot wirerekkverk tatt opp.

admin

Personskadeforbundet LTN venter dom i Høyesterett i siste halvdel av november.

– Vi kunne ikke godta at Borgarting lagmannsrett frikjente Staten for erstatningsansvar for personer som er blitt skadet av grovt uaktsomme førere i perioden 1994-2000. Vi er naturligvis spente på avgjørelsen, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp som har vært til stede under behandlingen i Høyesterett.

admin

 

Forbundets ansatte og øverste tillitsvalgte har hatt to travle uker med høringer i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                             – Hyggelig at komiteens medlemmer stiller spørsmål og kommer med innspill på det vi legger frem, sier rådgiver Birte Sand Rismyhr som var i høring i Arbeids- og Sosialkomiteen sammen med generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

admin

Leder i Personskadeforbundet LTN, Kjell Silkoset og seniorrådgiver/assisterende generalsekretær Per Oretorp har vært i høring på Stortinget. Justiskomiteen fikk igjen høre forbundets syn på taket som er satt på voldsoffererstatningen og hvordan forbundet mener dette vil ramme enkelte ofre.

Frank Gjelsøy

Personskadeforbundet LTN flytter til nye lokaler i Hausmanns gate 19, 0182 Oslo.Dette vil medføre redusert tilgjengelighet både på telefon og mail.

Vi er tilbake for fullt tirsdag 30. oktober. Takk for forståelsen.

admin

Seniorrådgiver og assisterende generalsekretær Per Oretorp noterer seg at det tatt høyde for økte utbetalinger fra staten i forbindelse med endringer av voldsoffererstatningsloven. Oretorp er imidlertid ikke fornøyd etter å ha sett nærmere på statsbudsjettet for 2013.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!