Nyhetsarkiv
admin

Norsk Motorsykkel Union (NMCU) er sterkt uenig i Personskadeforbundets LTNs krav om at forbudet mot wirerekkverk oppheves.

– Wirerekkverk er farligere for motorsyklister enn andre typer rekkverk og motorsyklister er overrepresentert i rekkverksulykker, sier generalsekretær Morten Hansen NMCU.

– Vi har aldri påstått eller gitt uttrykk for at for eksempel siderekkverk skal erstattes med wirerekkverk. Derimot har vi understreket at wirerekkverk må kunne brukes der andre alternativer ikke er mulig, svarer assisterende generalsekretær Per Oretorp i forbundet.

admin

Gleden var stor i Personskadeforbundet LTN da Høyres Øyvind Halleraker tok opp bruken av wire-rekkverk i Stortinget. I etterkant støttet han Personskadeforbundets pressemelding med krav om at forbudet måtte fjernes. Støtten ble imidlertid kortvarig etter at Norsk Motorsykkel Union krevde en redegjørelse fra Halleraker.

– Bakgrunnen for dette var feilinformasjon vi hadde fått, som tilsa at Norsk Motorsykkel Union skulle ha åpnet for en slik ny vurdering. I ettertid er vi gjort oppmerksom på at dette ikke stemmer og vi har ingen interesse av å påtvinge tiltak denne trafikantgruppen selv oppfatter som farlig, meddeler Halleraker.

admin

Under regionkonferansen på Gardermoen sist helg opplyste Martin Berg og Hilde Valberg at forbundet arrangerer familieleir til Bulgaria i år også. Suksessen fra i fjor skal gjentas.

– Her gjelder prinsippet ”først til mølla”. Vi tar fortløpende imot bestillinger, forteller de to.

 

admin

Arbeidet med ny organisering av arbeidsskadeforsikring er godt i gang. Advokatforeningen, Personskadeforbundet LTN og Finans Norge opplyser at det nå gjøres noen veivalg som vil ha stor betydning for skadelidte. De har derfor sammen sendt brev til Arbeidsdepartementet.

admin

2012 ble et godt år på børsen og Alfred Berg Humanfond ble et av de beste. Personskadeforbundet LTN er tildelt 85.680 kroner.

admin

Forbundet har vært i møte i Justis- og Beredskapsdepartementet. Bakgrunnen er Høyesterettsdommen fra i fjor hvor Personskadeforbundet LTN vant frem. Nå gjelder det å få kunngjort saken slik at de som har rett på erstatning, blir gjort oppmerksomme på det.

– Vi fikk opplyst at departementet regner med å komme med en kunngjøring i media i løpet av april, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp.

admin

Onsdag den 20. mars møter Personskadeforbundet LTN i Justis- og Beredskapsdepartementet. Der skal partene blant annet å diskutere hvordan dommen i Høyesterett, hvor forbundet vant mot staten, skal bekjentgjøres.

admin

Om lag 140 personer møtte opp til seminar i regi av Personskadeforbundet LTN i Oslo den 11. februar. Både leger og jurister tok opp spørsmål omkring nakkeskadeproblematikken. Den såkalte Ask-dommen i Høyesterett var utgangspunkt for samlingen.

– Jeg tror vi fremtiden vil gå vekk fra diagnosen whiplash slik vi kjenner den i dag, sa professor Lars Jacob Stovner som møtte motbør fra deler av fagmiljøet etter sitt innlegg.

admin

Nye anordninger for vinterlek kommer stadig på markedet og akebrett får også nye og gøyale utforminger.

– På flere av de nye akebrettene ligger man med hodet først, noe man bør tenke på når man leker. Bruk akevett, oppfordrer generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!