Nyhetsarkiv
Per Oretorp

Høyesterett avsa 22.november 2012 (Rt-2012-1793) som kjent dom i Personskadeforbundet LTNs gruppesøksmål mot staten, hvor Høyesterett holdt staten erstatningsansvarlig også for trafikkulykker i perioden 1997-2000.Staten hadde fra tidligere erkjent ansvar for perioden 2001, og frem til feilaktigheter i Bilansvarsloven ble rettet opp 1.juli 2009.

Ingeborg Dahl-Hilstad

Fordi om Norsk Pasientskadeerstatning er en offentlig ordning er den ikke nødvendigvis mer objektiv og gir en bedre rettsikkerhet enn hva som er tilfelle i forbindelse med erstatningssaker i bilansvarssaker, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp.

Per Oretorp

I møte med justisdepartementet og statens sivilrettsforhandling den 16. mai har Personskadeforbundet LTN blitt informert at som følge av overflytting av ansvaret fra justisdepartementet til statens sivilrettsforhandling så regner man med at kunngjøring i landets aviser vil skje i løpet av første halvdel av august under forutsetning at Stortinget godkjenner forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

Per Oretorp

Så er det valgår og våre folkevalgte kniver om spalteplass. Nå skal trygdesvindlere tas, sterkere vikemidler og strengere straff. Arbeiderpartiet, som tradisjonelt har vært litt mer tilbakeholdne med å rope på strengere kontroll av de som pent har måttet innfinne seg i få noen skarve kroner fra det offentlige, står i valgåret i fremste rekke sammen med opposisjonen. Snylterne skal tas!

Ingeborg Dahl-Hilstad

Personskadeforbundet LTN kjører i samarbeid med If skadeforsikring også i år kampanjen Ticket to ride, der vi sponser sjåfør til russebiler natt til 1. og natt til 17. mai.

Christina Thanger

Der personer er skadet av grovt uaktsomme førere i perioden 1997 – 2001 har Høyesterett bestemt at staten er erstatningsansvarlig for de som ikke har fått utbetalt oppreisning.

Kunngjøringsteksten fra departementet, som skulle vært ute i løpet av april, er ikke klar enda. Personskadeforbundet LTN håper kunngjøringen blir publisert i første halvdel av mai og følger saken videre mot Justis- og beredskapsdepartementet.

admin

De neste 10 årene skal det brukes 508 milliarder statlige kroner på samferdsel og av disse går 311 milliarder til vei. Dette kom frem da samferdselsminister Marit Arnstad, sammen med statsminister Jens Stoltenberg og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, presenterte stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023.

– Vi ser heldigvis en kraftig økning i bevilgninger i planperioden. Mål om halvering av antall drepte og hardt skadde frem til 2024 er et ambisiøst mål men også et realistisk mål hvis tiltakene faktisk gjennomføres, sier assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN, Per Oretorp, sammen med Svein Ove Langeland som er forbundets representant i Opplysningsrådet for vegtrafikk.

admin

– Har du en god ide? Personskadeforbundet LTN har siden 1998 fått støtte til 47 prosjekter gjennom Extrastiftelsen Helse og rehabilitering. Frist for søknader inn til oss er 15. mai når det gjelder midler for 2014, opplyser generalsekretær Ingeborg Dahl Hilstad.

admin

Helsedepartementet har lagt frem et høringsnotat hvor det går inn for å rettighetsfeste Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). For mange av forbundets medlemmer er dette en stor seier.

– At BPA blir en rettighet, betyr fleksibilitet og en valgfrihet. Men, det er fortsatt uklarhet med hensyn til økonomien i dette, så jeg tør ikke helt slippe jubelen løs, sier Henning Bjurstrøm fra Asker som har hatt dette som en kampsak i mange år.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!