Nyhetsarkiv
NN

Arbeidsministeren har understreket at det er viktig at politikerne lytter til folks utfordringer, statsbudsjettforslaget forteller at han ikke selv har fulgt sine egne råd.

NN

Uføretrygden legges om fra nyttår, og i VG fortelles det at regjeringens nye budsjett særlig vil ramme de uføre.

Ingeborg Dahl-Hilstad

– Vi er skuffet over at ikke flere har funnet fram refleksen, sier generalsekretær i Personskadeforbundet LTN.

Det er fokus på refleks hver høst, likevel virker det som at stadig flere glemmer å bruke den.

NN

En fersk rapport fra TØI forteller at reduksjon av dødsulykker og ulykker som gir alvorlig skader i trafikken, reduseres dramatisk ved bruk av automatisk trafikkmålere som går over strekninger (SATK).

Ingeborg Dahl-Hilstad

Ekspertgruppen oppnevnt av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson kom 15. september med sin første delrapport om NAV og forslag til tiltak innen NAV systemet.

Ingeborg Dahl-Hilstad

En undersøkelse fra Statens vegvesen som ble presentert i NRK Dagsnytt i dag tidlig viser at to tredjedeler av de som omkom etter sykkelulykker ikke brukte hjelm. Personskadeforbundet LTN har i flere år argumentert for et hjelmpåbud for syklister, og mener disse tallene støtter opp under dette behovet.

Christina Thanger

Statens vegvesen har denne helga en landsomfattende bilbeltekontroll skriver NRK.no. På Mjøsbrua ble 2500 kjøretøy kontrollert, og kun fire fikk bot for ikke å bruke bilbelte.

Christina Thanger

En fersk prinsippdom slår fast at en familie skal ha 2,5 millioner mer i erstatning enn de nær sju millionene deres multihandikappede sønn (10) fikk etter feilbehandling under fødselen.

Ingeborg Dahl-Hilstad

Assisterende generalsekretær Per Oretorp var i dag i møte med helseminister Bent Høie og representanter for Justis- og beredskapsdepartementet for å diskutere pasientskadeordningen. Møte kom i stand i samarbeid med Facebookgruppen Pasienter vs NPE. I møtet ba vi om en full gjennomgang av ordningen.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!