Nyhetsarkiv
Ingeborg Dahl-Hilstad

Assisterende generalsekretær Per Oretorp var i dag i møte med helseminister Bent Høie og representanter for Justis- og beredskapsdepartementet for å diskutere pasientskadeordningen. Møte kom i stand i samarbeid med Facebookgruppen Pasienter vs NPE. I møtet ba vi om en full gjennomgang av ordningen.

Christina Thanger

13. juni blir Stolthetsparaden 2014 arrangert av ULOBA i Oslo.

Christina Thanger
NN

I løpet av det neste året skal NAV reformeres. Dette skal skje i form av et ekspertutvalg uten de som egentlig har ekspertise. Brukerne. 

NN

I Aftenposten den 27. februar kan man lese om Bjørn Kristian Nymoen som frontkolliderte på den uferdige E18 som bygges i Vestfold. Hans ulykke er en av 123.

Frank Gjelsøy
BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!