Nyhetsarkiv
Gunn Kvalsvik

Årlig arrangerer Personskadeforbundet LTN likeperson- og kognitivkurs for medlemmene.
Som vanlig er det stor pågang og mange påmeldte.

Gunn Kvalsvik

Tall viser en økt og feil bruk av smertestillende blant ungdom. Det er grunn til bekymring, mener forsker.

Gunn Kvalsvik

Hvert år er den 10. oktober dedikert Verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er «gi tid». Kampanjen har som mål å oppfordre oss alle til å bruke tiden vår på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen.

Gunn Kvalsvik

Visste du at vi hadde et organ som samler inn data fra hele behandlingskjeden? Organet er Nasjonalt traumeregister (NTR), og deres mandat er å samle inn og systematisere tall om traumer.  Alle pasienter med alvorlig skade, eller med mistanke om alvorlig skade, skal inkluderes i NTR. I hovedsak gjelder dette alle pasienter som tas imot av traumeteam i sykehusene.

Gunn Kvalsvik

Den 25. september delte helseminister Bent Høie ut prisen for Årets pårørendekommune 2019. Vi gratulerer Fredrikstad kommune med utmerkelsen!

Gunn Kvalsvik

Mange tjenester åpner opp for evaluering, gjerne i åpen form. Hva om du kunne gjøre det samme når du skulle velge sykehus?

Gunn Kvalsvik

Fakta om sykkelulykker: Åtte av ti sykkelskader skyldtes velt og andre uhell. Bare 13 prosent kolliderte med bil, viser ny studie. To av tre skadde var gutter eller menn. En av ti ble kritisk skadd.

Gunn Kvalsvik

Rehabiliteringsuniverset Sunbapp er et læringsspill for barn og unge med ryggmargsskade eller hjerneskade. Spillet er utviklet på Sunnaas sykehus og er nå gratis tilgjengelig for iPad i AppStore.

Gunn Kvalsvik

I 2018 oppstod det en pasientskade ved 11,9 prosent av sykehusopphold i somatiske sykehus i Norge, mot 13,7 prosent året før. Dette er det laveste nivået som har vært målt siden undersøkelsen ble startet opp i 2010. De hyppigste pasientskadene var legemiddelrelaterte skader, skader knyttet til kirurgi og urinveisinfeksjon.

Gunn Kvalsvik

Sist helg avholdt Personskadeforbundet LTN sitt landsmøte. – Kanskje ikke de store kontroversene, men en samlet, engasjert og konstruktivt landsmøte, oppsummerer generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.   

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!