Nyhetsarkiv
admin

 

Forbundets ansatte og øverste tillitsvalgte har hatt to travle uker med høringer i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                             – Hyggelig at komiteens medlemmer stiller spørsmål og kommer med innspill på det vi legger frem, sier rådgiver Birte Sand Rismyhr som var i høring i Arbeids- og Sosialkomiteen sammen med generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

admin

Leder i Personskadeforbundet LTN, Kjell Silkoset og seniorrådgiver/assisterende generalsekretær Per Oretorp har vært i høring på Stortinget. Justiskomiteen fikk igjen høre forbundets syn på taket som er satt på voldsoffererstatningen og hvordan forbundet mener dette vil ramme enkelte ofre.

Frank Gjelsøy

Personskadeforbundet LTN flytter til nye lokaler i Hausmanns gate 19, 0182 Oslo.Dette vil medføre redusert tilgjengelighet både på telefon og mail.

Vi er tilbake for fullt tirsdag 30. oktober. Takk for forståelsen.

admin

Seniorrådgiver og assisterende generalsekretær Per Oretorp noterer seg at det tatt høyde for økte utbetalinger fra staten i forbindelse med endringer av voldsoffererstatningsloven. Oretorp er imidlertid ikke fornøyd etter å ha sett nærmere på statsbudsjettet for 2013.

admin

Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad sier statsbudsjettet for 2013 ikke gir de store overraskelsene. At Regjeringen legger opp til at flere skal inkluderes i arbeidslivet er positivt. Dahl-Hilstad er imidlertid skuffet over Regjeringens satsing på rehabilitering av barn.

admin

Statped er nå delt inn i regioner, nord, sør-øst, vest og midt. Målet er at alle regionene skal tilby det samme. Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad i Personskadeforbundet LTN er positiv til omorganiseringen.

admin

Tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre skal lede Helse- og omsorgsdepartementet etter statsrådsskiftet. Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad mener han overtar en krevde jobb.     – Gahr Støre er jo en internasjonal og dyktig politiker med erfaring fra blant annet konfliktløsning, så man må ha lov å ha forhåpninger til han som helseminister. Her hjemme får han mye å gripe fatt i, sier hun.

admin

En radarstyrt fallem som skal gi råkjørere en overraskelse kan komme også til Norge. Lemmen er prøvd ut i Sverige og kan være aktuell i 30-soner. Positivt, sier leder i Personskadeforbundet LTN, Kjell Silkoset.

admin

Med støtte fra Samferdselsdepartementet er Østfold fylke i gang med et toårig prøveprosjekt som kommer TT-brukere til gode.

Birte Sand Rismyhr

Fra den 1.1.2013 skal det bli lettere å komme gjennom til legekontoret på telefon, det skal gå raskere å få time og det skal bli større muligheter for hjemmebesøk.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!