Nyhetsarkiv
admin

Onsdag den 20. mars møter Personskadeforbundet LTN i Justis- og Beredskapsdepartementet. Der skal partene blant annet å diskutere hvordan dommen i Høyesterett, hvor forbundet vant mot staten, skal bekjentgjøres.

admin

Om lag 140 personer møtte opp til seminar i regi av Personskadeforbundet LTN i Oslo den 11. februar. Både leger og jurister tok opp spørsmål omkring nakkeskadeproblematikken. Den såkalte Ask-dommen i Høyesterett var utgangspunkt for samlingen.

– Jeg tror vi fremtiden vil gå vekk fra diagnosen whiplash slik vi kjenner den i dag, sa professor Lars Jacob Stovner som møtte motbør fra deler av fagmiljøet etter sitt innlegg.

admin

Nye anordninger for vinterlek kommer stadig på markedet og akebrett får også nye og gøyale utforminger.

– På flere av de nye akebrettene ligger man med hodet først, noe man bør tenke på når man leker. Bruk akevett, oppfordrer generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

admin

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre gikk onsdag den 30. januar ut med nye helsegrep, nærmere bestemt 10 punkter, for bedre og effektive sykehus. Støre har fått mye skryt for innspillet, men Personskadeforbundet LTN mener listen som Støre har lagt frem også har mangler.

– Noen profesjoner kan muligens utføre flere oppgaver enn i dag, men dette bør gjøres på en måte som sikre at pasientbehandlingen gjennomføres på en forsvarlig måte og med høy kvalitet, skriver rådgiver Birte Sand Rismyhr i et åpnet brev til ministeren.

Christina Thanger

Personskadeforbundet LTN gjennomfører i disse dager en undersøkelse blant de medlemmene som har registrert e-post adresse hos oss. Vi setter pris på alle som tar seg tid til å svare på spørsmålene, svarene deres vil gi oss et bedre og mer helhetlig bilde av hvordan erstatningsprosessen oppleves. Så om du får en e-post med emne Undersøkelse fra Personskadeforbundet fra noe som heter Norstat er det helt trygt å åpne linken og svare på denne. Ring oss gjerne om du lurer på noe rundt dette.

admin

Finansdepartementet har sendt et ut et høringsbrev med forslag til endring av beskatningen av barn og unge som har fått engangserstatning og forsikringsutbetaling ved personskade og tap av forsørger. Personskadeforbundet LTN er fornøyd med innholdet i forslaget men mener den tilbakevirkede kraften må gå lengre tilbake i tid enn det departementet foreslår.

Departementet erkjenner at forskjellsbehandlingen som skal rettes opp går flere år tilbake. Vi mener imidlertid at meget krevende administrativt arbeid ikke er god nok grunn til å la være å la eksempelvis vaksineskadde barn og barn som ble skadet 22.juli, å omfattes av lovendringen, sier seniorrådgiver Per Oretorp i forbundet.

admin

Høyres Øyvind Halleraker mener politikerne bør gi grønt lys for wirerekkverk. Dette kom frem under debatten etter interpellasjonen han la frem i Stortinget denne uka.

– Å installere enkle midtrekksverksløsninger, for eksempel wire på de mest utsatte riks- og fylkesveier, kan være et svært virkningsfullt, hurtig og kostnadseffektivt sikringstiltak, slo han fast.

admin

Justisdepartementet tar sikte på å innkalle Personskadeforbundet LTN til et møte i løpet av første halvdel av februar etter at forbundet vant frem med gruppesøksmålet i Høyesterett.

– Vi forventer at Staten rykker inn annonser i riksavisene med oppfordring om at skadelidte må melde sine erstatningskrav til staten ved Justis- og Beredskapsdepartementet. Dette bør skje innen en fastsatt frist. Dette er noe av det vi skal samtale om under møtet, sier seniorrådgiver Per Oretorp i forbundet.

admin

154 personer har mistet livet i trafikken i 2012. I samme periode i fjor omkom 168 personer på veiene.

– Vi ser heldigvis en fortsatt nedgang i antall drepte, og det er gledelig. Samtidig er det trist å vite at tallet hadde kunnet være enda lavere hvis veibygger hadde fått lov å bruke alle midtbarrierer som er bevist å være effektive. Dessverre er det fortsatt slik at veibygger ikke har lov å bruke wirerekkverk som midtdeler. Dette er forbud som forhindrer oss å redde liv. Satt på spissen er det er forbud som dreper, sier seniorrådgiver Per Oretorp.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!