Nyhetsarkiv
Christina Thanger

Der personer er skadet av grovt uaktsomme førere i perioden 1997 – 2001 har Høyesterett bestemt at staten er erstatningsansvarlig for de som ikke har fått utbetalt oppreisning.

Kunngjøringsteksten fra departementet, som skulle vært ute i løpet av april, er ikke klar enda. Personskadeforbundet LTN håper kunngjøringen blir publisert i første halvdel av mai og følger saken videre mot Justis- og beredskapsdepartementet.

admin

De neste 10 årene skal det brukes 508 milliarder statlige kroner på samferdsel og av disse går 311 milliarder til vei. Dette kom frem da samferdselsminister Marit Arnstad, sammen med statsminister Jens Stoltenberg og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, presenterte stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023.

– Vi ser heldigvis en kraftig økning i bevilgninger i planperioden. Mål om halvering av antall drepte og hardt skadde frem til 2024 er et ambisiøst mål men også et realistisk mål hvis tiltakene faktisk gjennomføres, sier assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN, Per Oretorp, sammen med Svein Ove Langeland som er forbundets representant i Opplysningsrådet for vegtrafikk.

admin

– Har du en god ide? Personskadeforbundet LTN har siden 1998 fått støtte til 47 prosjekter gjennom Extrastiftelsen Helse og rehabilitering. Frist for søknader inn til oss er 15. mai når det gjelder midler for 2014, opplyser generalsekretær Ingeborg Dahl Hilstad.

admin

Helsedepartementet har lagt frem et høringsnotat hvor det går inn for å rettighetsfeste Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). For mange av forbundets medlemmer er dette en stor seier.

– At BPA blir en rettighet, betyr fleksibilitet og en valgfrihet. Men, det er fortsatt uklarhet med hensyn til økonomien i dette, så jeg tør ikke helt slippe jubelen løs, sier Henning Bjurstrøm fra Asker som har hatt dette som en kampsak i mange år.

admin

Norsk Motorsykkel Union (NMCU) er sterkt uenig i Personskadeforbundets LTNs krav om at forbudet mot wirerekkverk oppheves.

– Wirerekkverk er farligere for motorsyklister enn andre typer rekkverk og motorsyklister er overrepresentert i rekkverksulykker, sier generalsekretær Morten Hansen NMCU.

– Vi har aldri påstått eller gitt uttrykk for at for eksempel siderekkverk skal erstattes med wirerekkverk. Derimot har vi understreket at wirerekkverk må kunne brukes der andre alternativer ikke er mulig, svarer assisterende generalsekretær Per Oretorp i forbundet.

admin

Gleden var stor i Personskadeforbundet LTN da Høyres Øyvind Halleraker tok opp bruken av wire-rekkverk i Stortinget. I etterkant støttet han Personskadeforbundets pressemelding med krav om at forbudet måtte fjernes. Støtten ble imidlertid kortvarig etter at Norsk Motorsykkel Union krevde en redegjørelse fra Halleraker.

– Bakgrunnen for dette var feilinformasjon vi hadde fått, som tilsa at Norsk Motorsykkel Union skulle ha åpnet for en slik ny vurdering. I ettertid er vi gjort oppmerksom på at dette ikke stemmer og vi har ingen interesse av å påtvinge tiltak denne trafikantgruppen selv oppfatter som farlig, meddeler Halleraker.

admin

Under regionkonferansen på Gardermoen sist helg opplyste Martin Berg og Hilde Valberg at forbundet arrangerer familieleir til Bulgaria i år også. Suksessen fra i fjor skal gjentas.

– Her gjelder prinsippet ”først til mølla”. Vi tar fortløpende imot bestillinger, forteller de to.

 

admin

Arbeidet med ny organisering av arbeidsskadeforsikring er godt i gang. Advokatforeningen, Personskadeforbundet LTN og Finans Norge opplyser at det nå gjøres noen veivalg som vil ha stor betydning for skadelidte. De har derfor sammen sendt brev til Arbeidsdepartementet.

admin

2012 ble et godt år på børsen og Alfred Berg Humanfond ble et av de beste. Personskadeforbundet LTN er tildelt 85.680 kroner.

admin

Forbundet har vært i møte i Justis- og Beredskapsdepartementet. Bakgrunnen er Høyesterettsdommen fra i fjor hvor Personskadeforbundet LTN vant frem. Nå gjelder det å få kunngjort saken slik at de som har rett på erstatning, blir gjort oppmerksomme på det.

– Vi fikk opplyst at departementet regner med å komme med en kunngjøring i media i løpet av april, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!