Nyhetsarkiv
Frank Gjelsøy

Cato Ulvestad som er  rullestolbruker og medlem i Personskadeforbundet LTN tok utfordringen og  deltok på motbakkeløpet Oslos Bratteste. Han fikk god hjelp av seks unge sterke brytere:Thomas og Anders Rønningen, Pål Eirik Gundersen, Petter Karlsen, Anders Malmstrøm og Alexander Burger som dyttet og dro ham opp bakken på 2900 meter! Dette var en bragd som imponerte de fleste og ga Personskadeforbundet LTN veldig fin publisitet.

 

 

Christina Thanger

Til nå har det vært en aldersgrense som har forhindret personer over 26 år å søke aktivitetshjelpemidler, men denne blir fra 1.juli 2014 fjernet.

Per Oretorp

Høyesterett avsa 22.november 2012 (Rt-2012-1793) som kjent dom i Personskadeforbundet LTNs gruppesøksmål mot staten, hvor Høyesterett holdt staten erstatningsansvarlig også for trafikkulykker i perioden 1997-2000.Staten hadde fra tidligere erkjent ansvar for perioden 2001, og frem til feilaktigheter i Bilansvarsloven ble rettet opp 1.juli 2009.

Ingeborg Dahl-Hilstad

Fordi om Norsk Pasientskadeerstatning er en offentlig ordning er den ikke nødvendigvis mer objektiv og gir en bedre rettsikkerhet enn hva som er tilfelle i forbindelse med erstatningssaker i bilansvarssaker, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp.

Per Oretorp

I møte med justisdepartementet og statens sivilrettsforhandling den 16. mai har Personskadeforbundet LTN blitt informert at som følge av overflytting av ansvaret fra justisdepartementet til statens sivilrettsforhandling så regner man med at kunngjøring i landets aviser vil skje i løpet av første halvdel av august under forutsetning at Stortinget godkjenner forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

Per Oretorp

Så er det valgår og våre folkevalgte kniver om spalteplass. Nå skal trygdesvindlere tas, sterkere vikemidler og strengere straff. Arbeiderpartiet, som tradisjonelt har vært litt mer tilbakeholdne med å rope på strengere kontroll av de som pent har måttet innfinne seg i få noen skarve kroner fra det offentlige, står i valgåret i fremste rekke sammen med opposisjonen. Snylterne skal tas!

Ingeborg Dahl-Hilstad

Personskadeforbundet LTN kjører i samarbeid med If skadeforsikring også i år kampanjen Ticket to ride, der vi sponser sjåfør til russebiler natt til 1. og natt til 17. mai.

Christina Thanger

Der personer er skadet av grovt uaktsomme førere i perioden 1997 – 2001 har Høyesterett bestemt at staten er erstatningsansvarlig for de som ikke har fått utbetalt oppreisning.

Kunngjøringsteksten fra departementet, som skulle vært ute i løpet av april, er ikke klar enda. Personskadeforbundet LTN håper kunngjøringen blir publisert i første halvdel av mai og følger saken videre mot Justis- og beredskapsdepartementet.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!