Nyhetsarkiv
Christina Thanger

I morgen skal ass.generalsekretær/seniorrådgiver Per Oretorp i høring til Justiskomiteen på Stortinget for  å legge frem Personskadeforbundet LTNs høringsuttalelse om statsbudskjettet 2015. Personskadeforbundet LTN kommenterer blandt annet Voldofferstatningsordningen og Offentlig salærsatser til advokathjelp i voldsoffer- og pasientskadeerstatningssaker. Under kan du lese hele den skriftlige høringssuttalelsen.

NN

I dag var generalsekretær Ingeborg  Dahl-Hilstad og rådgiver Birte Sand Rismyhr i høring i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget med Personskadeforbundet LTNs høringsuttalelse om statsbudskjettet for 2015. Personskadeforbundet LTN kommenterte habilitering og rehabilitering, Pasientskadenemda, regionale helseforetak, omsorgstjenesten og primærhelsetjenesten. Under kan du lese hele den skriftlige høringsuttalelsen.

Ingeborg Dahl-Hilstad

I lagmannsretten fikk foreldrene til Oliver erstatning for den inntekten de taper fordi de må være hjemme og pleie sønnen sin som fikk en alvorlig fødselsskade. Erstatningen er det som i jussen blir kalt tredjepersonstap.

Birte Sand Rismyhr

I dag 17.20 skal rådgiver Birte Sand Rismyhr i høring i Arbeid- og sosialkomiteen på Stortinget med Personskadeforbundet LTNs høringsuttalelse om statsbudsjettet for 2015. Personskadeforbundet LTN kommenterer forskjellige ordninger i NAV systemet, og hele dokumentet vi deler ut til komiteen finner du nedenfor.

Gunn Kvalsvik

Denne uken er Personskadeforbundet LTNs øyne og ører fokusert på en sak som skal behandles i Høyesterett. Der diskuteres nemlig kapitaliseringsrenten, og forbundet er hjelpeintervenient.

NN

I et møte initiert av Personskadeforbundet LTN innrømmet statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg i Helse- og omsorgsdepartementet at hjerneskaderehabiliteringen ikke er bra nok.

NN

Samliv er komplisert, og for mange blir det en ekstra utfordring når paret får en endret livssituasjon på grunn av skade eller sykdom.

Birte Sand Rismyhr

Det snakkes om økt sykehusbehandling og fritt sykehusvalg, men de praktiske konsekvensene pakkes inn med ord og resultatet blir uklart.

Frank Gjelsøy

Øyvind «Vinni» Sauvik har laget en flott barnebok med friske illustrasjoner. Vår egen Selius er en av karakterene i boka om den overaktive minien Johnny Virker.

NN

Arbeidsministeren har understreket at det er viktig at politikerne lytter til folks utfordringer, statsbudsjettforslaget forteller at han ikke selv har fulgt sine egne råd.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!