Nyhetsarkiv
Gunn Kvalsvik

Det er mye snakk om hvor viktig det er å trene. Kondis og muskeltrening vet vi gir god helseeffekt. Mindre fokus er det hjernetrening, som også er sentralt for helsen. Dette ønsker Hjernerådet å gjøre noe med.

Gunn Kvalsvik

Nylig presenterte regjeringen en ny nasjonal helse- og sykehusplan. Planen setter fokus på blant annet at vi blir flere, eldre og at andelen med kroniske helseutfordringer øker. Og ja, de skriver også noe om at vi stadig forventer mer av helsetjenestene.

Gunn Kvalsvik

Etter NAV-skandalen ble det den 28. oktober 2019 presentert nye regler for deg som skal reise til et annet EU/EØS-land eller et annet land i Norden når du mottar arbeidsavklaringspenger, pleiepenger eller sykepenger.

Gunn Kvalsvik

Det er ingen hemmelighet at det skjer ulykker mens pasienter er under behandling i de ulike leddene i helsevesenet. For å få ned antall uheldige hendelser har Vestre Viken valgt å arrangere en pasientsikkerhetsuke.

Gunn Kvalsvik

Personskadeforbundet LTN Tromsø og omegn lokallag ønsker, i år som i fjor, å kaste lys over konsekvensene av at stadig flere utenlandske trailere ferdes på norske vinterveier. Lederen for laget, Elin Gjikaj, håper at flere lag ønsker å ta grep.

Gunn Kvalsvik

Jo mindre pasienten er i stand til å ivareta seg selv, desto flere rettigheter har pårørende. Pårørendes rettigheter gjelder både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Per Oretorp

Kronikken ble først publisert i Aftenposten den 04.11.2019

Gunn Kvalsvik

Representanter fra ni ulike brukerorganisasjoner, Sunnaas sykehus og pasient- og brukerombudet var 24. oktober samlet til dialogmøte på lærings- og mestringssenteret på Sunnaas sykehus. Formålet med det årlige møtet, skriver Sunnaas på sine nettsider, er å bli bedre kjent, samle erfaringer og lære av hverandre.

Gunn Kvalsvik

De siste dagene har media rullet opp en rettsskandale. Kort oppsummert handler det om 48 uriktige dommer gjeldendetrygdebedrageri, der 36 personer havnet i fengsel, og rundt 2400 uriktige krav om tilbakebetaling av trygdeytelser.

Gunn Kvalsvik

Personskadeforbundet LTN vil endre regelen om at man ikke lenger har rett på BPA etter fylte 67 år.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!