Nyhetsarkiv
Gunn Kvalsvik

Mye penger til samferdsel, men lite skal gå til å bedre veibanen og til trafikksikkerhetstiltak.

Gunn Kvalsvik

I dag presenterte regjeringen sitt budsjettforslag for 2021. Mens enkelte poster er tydelige og lette å forholde seg til, er andre «pakket inn» på en måte som gjør det vanskelig å lese konsekvensene.

Gunn Kvalsvik

Søndag 4. oktober sendte NAV et digitalt brev til i overkant av 105 000 personer om at de har fått forlenget AAP med seks måneder. – Brevene har skapt usikkerhet og skulle ikke vært sendt, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en artikkel på etatens hjemmesider.

Gunn Kvalsvik

NAV skriver på sine hjemmesider at de er snart ferdige med å finne de som kan være berørt av feiltolkningen av EØS-regelverket. Hittil har 2 300 personer fått omgjort tidligere vedtak. Ca. 120 millioner kroner er utbetalt eller brukt til å slette gjeld.

NN

Tekst: Per A. Risnes jr./IBY

Forskningsrådets årlige arrangement Forskningsdagene er nylig avhold. Årets tema var hjernen. Det ble, i tillegg til mange foredrag, skrevet artikler om ulike tema. Her er én, den handler om søvnen og hva den gjør med hjernen vår.

Gunn Kvalsvik

For første gang i moderne tid, døde ingen barn i trafikkulykker i Norge i 2019. For 50 år siden omkom 101 barn i trafikken. -Veldig gledelig, men vi gir oss ikke før vi ser 0-tallet i alle landsdeler og aldre, sier Personskadeforbundet LTNs Per Oretorp.

Gunn Kvalsvik

Det er over 800 000 pårørende i Norge som på ulike måter yter halvparten av all omsorg for syke, skadede eller eldre. En av disse er Elisabeth Gjevang. Hun er pårørende for sin datter Lena som i dag er 18 år gammel.

Gunn Kvalsvik

Etter mange måneder uten muligheter for å møtes, har Personskadeforbundet LTN de siste to ukene arrangert digitale regionkonferanser. – Det er ikke det samme som om vi fysisk hadde møtt hverandre, men det har faktisk fungert, sier en fornøyd generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

Gunn Kvalsvik

Kunnskap om hjernen er i rivende utvikling. Dette er en av grunnen til at Forskningsrådet har valgt å sette nettopp hjernen på dagsorden under forskingsdagene som går av stabelen den 16. til 27. september.

Gunn Kvalsvik

Sunnaasstiftelsen deler på sine hjemmesider flere videoer som viser konsekvenser av skader. Vi snakker rett og slett om et digitalt likepersontilbud for ryggmargskade og hjerneskade.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!