Nyhetsarkiv
Christina Thanger

37 lag og 3500 medlemmer danner ryggraden i Personskadeforbundet LTN. Uten frivilligheten hadde vi ikke eksistert!

Gunn Kvalsvik

Bufdir/Bufetat har laget et landsdekkende samlivskurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne, fysiske eller psykiske vansker eller kronisk sykdom.

Gunn Kvalsvik

Statens vegvesen publiserte i sommer en dybdegranskning av samtlige dødsulykker i trafikken i fjor.

Gunn Kvalsvik

I høst har NRK-programmet Puls hatt flere interessante innslag om det å leve med sykdom eller skade. Noe som er særlig interessant for Personskadeforbundet LTN er å møte med yngre mennesker som får hjerneslag.

Gunn Kvalsvik

Det snakkes om brukermedvirkning både her til lands og i resten av Europa. I helse og velferdspolitikken er målet å gi et bedre tilbud til de som benytter tilbudene.

Christina Thanger

I morgen skal ass.generalsekretær/seniorrådgiver Per Oretorp i høring til Justiskomiteen på Stortinget for  å legge frem Personskadeforbundet LTNs høringsuttalelse om statsbudskjettet 2015. Personskadeforbundet LTN kommenterer blandt annet Voldofferstatningsordningen og Offentlig salærsatser til advokathjelp i voldsoffer- og pasientskadeerstatningssaker. Under kan du lese hele den skriftlige høringssuttalelsen.

NN

I dag var generalsekretær Ingeborg  Dahl-Hilstad og rådgiver Birte Sand Rismyhr i høring i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget med Personskadeforbundet LTNs høringsuttalelse om statsbudskjettet for 2015. Personskadeforbundet LTN kommenterte habilitering og rehabilitering, Pasientskadenemda, regionale helseforetak, omsorgstjenesten og primærhelsetjenesten. Under kan du lese hele den skriftlige høringsuttalelsen.

Ingeborg Dahl-Hilstad

I lagmannsretten fikk foreldrene til Oliver erstatning for den inntekten de taper fordi de må være hjemme og pleie sønnen sin som fikk en alvorlig fødselsskade. Erstatningen er det som i jussen blir kalt tredjepersonstap.

Birte Sand Rismyhr

I dag 17.20 skal rådgiver Birte Sand Rismyhr i høring i Arbeid- og sosialkomiteen på Stortinget med Personskadeforbundet LTNs høringsuttalelse om statsbudsjettet for 2015. Personskadeforbundet LTN kommenterer forskjellige ordninger i NAV systemet, og hele dokumentet vi deler ut til komiteen finner du nedenfor.

Gunn Kvalsvik

Denne uken er Personskadeforbundet LTNs øyne og ører fokusert på en sak som skal behandles i Høyesterett. Der diskuteres nemlig kapitaliseringsrenten, og forbundet er hjelpeintervenient.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!