Nyhetsarkiv
Gunn Kvalsvik

Personskadeforbundet LTN er en av flere organisasjoner som er godkjent av kulturdepartementet som mottaker av grasrotmidler. For at ditt lag eller forening skal motta midler, må det både være registrert i Frivillighetsregisteret og godkjent som grasrotmottaker.

Gunn Kvalsvik

Sykepleieren Kari Sørensen skal holde foredrag under ungdomskonferansen den 20.-22. mars. Hun er opptatt av unge og smerteproblematikk fordi det er en viktig og stor del av manges liv.

NN

Vi ønsker at russen skal få en trygg feiring, men vi vet at russen er utsatt for ulykker

Gunn Kvalsvik

Rådgiver i Personskadeforbundet LTN, Birte Sand Rismyhr, mener at rollene som rådgiver og likeperson utfyller hverandre og at begge kan være viktig for personer som er skadet, etterlatt eller pårørende.

Birte Sand Rismyhr

Virtuell rehabiliterings lab (VR lab) ble formelt etablert i 2014 som del av Sunnaas Sykehus HF sin strategiske satsning på bruk av ny teknologi innen rehabilitering. Ved laben er det i dag et tilbud om trening med en rekke kommersielle og mer spesialiserte dataspill som metode

Gunn Kvalsvik

Hukommelsen er nødvendig for at vi skal overleve og fungere som mennesker. Uten hukommelse hadde vi verken vært i stand til å kjenne igjen menneskene rundt oss, eller utføre de enkleste dagligdagse gjøremål.

Gunn Kvalsvik

NTNU-professor Steinar Krokstad går hardt ut mot det han kaller for trygdemyter og mener at trygdemottakere feilaktig anklages for å være late. Han mener det er dagens arbeidsliv som er for tøft.

Gunn Kvalsvik

14. februar ble den 15. årlige utdelingen av midler fra Alfred Berg Humanfond til veldedige organisasjoner avholdt. Personskadeforbundet LTN var blant mottakerne, og fikk kr 113 179.

Gunn Kvalsvik

Mange medlemmer i Personskadeforbundet LTN sliter med kognitiv svikt og søker naturlig nok etter mer kunnskap om hva dette er og betyr. Og ikke minst, hvordan best leve med.

Gunn Kvalsvik

Rett før jul ble kapitaliseringsrenten satt ned fra fem til fire prosent, spørsmålet er hvorvidt den nye rentesatsen oppfyller retten til full erstatning.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!