Nyhetsarkiv
Gunn Kvalsvik

Vi har en modell for formidling av hjelpemidler i Norge i dag som fungerer godt. Får regjeringen gjennomslag for sitt forslag kan det ramme funksjonshemmede hardt.

Ingeborg Dahl-Hilstad

10. juni disputerer Eirik Vikane sin doktograd ved universitetet i Bergen.Prosjektet handler om oppfølging og følgene av lett hjerneskade. Personskadeforbundet LTN har søkt finansiering gjennom Extrastiftelsen til prosjektet.

Gunn Kvalsvik

Helsedirektoratet melder at ny kunnskap gjør det mulig å tilby pasientene mer presis og målrettet diagnostikk og behandling. I følge helsedirektøren har de allerede sett eksempler på at dette gir bedre behandling, og denne utviklingen vil på sikt endre helsetjenesten.

Ingeborg Dahl-Hilstad
Gunn Kvalsvik

Personskadeforbundet LTN har i lengre tid tatt til orde for en full gjennomgang av hele pasientskadeordningen. Gjerne tilsvarende gjennomgangen som gjøres i forhold til voldsoffererstatningsinstituttet.

Gunn Kvalsvik

Noen ulykker får mer oppmerksomhet enn andre. En som får minst oppmerksomhet, og burde fått mye mer fordi omfanget er så stort, er trafikkulykker. Dette hevder Anders Norvik som er lege ved Klinikk for anestesi og intensivmedisin ved St. Olavs Hospital.

NN

Personskadeforbundet LTN og If har gjennom 14. år arbeidet sammen for å påvirke russen til sikrere russebilkjøring. Kampanjen ’’Ticket to ride’’ har som mål at russen skal få feire og hygge seg i mest mulig trygge trafikkomgivelser.

Birte Sand Rismyhr

Det finnes få tilbud til par der den ene er blir utsatt for skade, og dette har vært etterspurt både fra skadde og pårørende i en årrekke.

Ingeborg Dahl-Hilstad

I dag torsdag 28. juni avholder Personskadeforbundet LTN Harstad lokallag, i samabreid med noen av nødetatene, arrangementet Trafikksikker russ. Det ble holdt for første gang i 2011.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!