Nyhetsarkiv
NN

Personskadeforbundet LTN Asker og Bærum lokallag inviterer medlemmene fra samarbeidslagene til junitur på fjorden med båten Rigmor.

Gunn Kvalsvik

Den 3. og 4. mai var hjernen stjernen i Trondheim. En konferanse med et program som strakk seg over to dager gav flere hundre deltakere faglig påfyll og tilgang til det siste innen forskning og erfaring på hjernehelse.

Gunn Kvalsvik

Fornuften seiret til slutt, og Stortinget stoppet ordningen som skulle fordele midlene fra Norsk tipping til 10 store organisasjoner. – Dette er viktig for frivilligheten, vi er glade for at flertallet på Stortinget ser viktigheten av arbeidet som legges ned i organisasjonene, sier en fornøyd generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad

Per Oretorp

NRK satte nylig kritisk søkelys på pasientskadeordningen. Kritikken som er reist mot statens behandling av pasienter som er feilbehandlet i helsevesenet, ble i Aftenposten 2. april d.å. besvart av direktør for Helseklage, Rose-Marie Christiansen og direktør Rolf Gunnar Jørstad, Norsk Pasientskadeerstatning(NPE).

Gunn Kvalsvik

En fersk høyesterettsdom kan endre og i verste fall velte avlasterordningen. Dette vil ramme tusenvis av norske familier, og ikke minst, mange sårbare barn.

Gunn Kvalsvik

Påsken er høytid, også for alvorlige trafikkulykker. Ta tiden til hjelp og husk at tett trafikk krever konsentrasjon bak rattet.
Her er Personskadeforbundet LTNs 10-punktliste for å unngå ulykker, være forberedt på situasjoner og ha en hyggelig biltur.

Gunn Kvalsvik

Den 31. mars 2017 la Arbeids- og sosialdepartementet frem forslag til endringer i gjeldende folketrygdloven. Forslagene omfatter hovedsakelig endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak. Regjeringens mål er at flest mulig skal kunne delta i arbeidslivet. Den arbeidsrettede bistanden til personer som har problemer med å få eller beholde et arbeid skal være helhetlig og individuelt tilpasset for å bidra til raskere overgang til arbeid. I praksis betyr det at stønadsperioden reduseres og at det generelt stilles strengere krav til mottakerne.
Regjeringens forslag til lovendringer i AAP-ordningen tar sikte på ikrafttredelse 1. januar 2018. Lovforslagene skal først behandles av Stortinget.

Gunn Kvalsvik

Våren byr på lysere dager, allergier – og et mer komplisert trafikkbilde når stadig flere tohjulinger inntar veiene. Et nytt medlem er el-sykkelen.

Ingeborg Dahl-Hilstad

Mellom 40 og 80% av de som blir rammet av hjerneslag eller får en traumatisk hjerneskade gjenopptar bilkjøringen etter skade, hvordan går det med de?

Gunn Kvalsvik

2017 er landsmøteår og valgkomiteen har allerede vært i gang  med sitt arbeid en  stund. – Vi trenger de lyse hodene som kan løfte oss i en krevende situasjon, sier valgkomiteens leder Svein Ove Langeland.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!