Nyhetsarkiv
Gunn Kvalsvik

Det siste året økte antallet unge uføre med 2000. De siste sju årene har antallet unge uføre doblet seg, fra 10 000 til 20 000.

Gunn Kvalsvik

Covid-19 pandemien har snudd livet opp ned for de fleste. Men hva har konsekvensene vært for kronisk syke og funksjonshemmede, samt deres pårørende? FFO har satt opp en enkel spørreundersøkelse for å få svar.

Gunn Kvalsvik

En ny rapport publisert på Folkehelseinstituttet bekrefter trenden fra april, mai og første halvdel av juni, nemlig at det er en tydelig nedgang i andre smittsomme sykdommer enn covid-19 sammenlignet med tall fra 2019.

Gunn Kvalsvik

En undersøkelse fra Nordland og Agder, som er publisert på Folkehelseinstituttet hjemmesider, viser at livskvaliteten har endret seg lite under koronaepidemien.

Gunn Kvalsvik

I løpet av de siste seks månedene døde 45 personer drukningsdøden. Det er 20 prosent flere enn i samme periode i fjor. Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN mener det er grunn til å ta problemet på alvor.

Gunn Kvalsvik

Siden de fleste land fremdeles ikke er «åpne» for norske feriegjester har norgesferie fått en ny relevans. På både lange og korte reiser, kan du legge inn stolpejakt som en gøy aktivitet.

Gunn Kvalsvik

Klar for sommerferie? Den deilige sommertiden kan dessverre øke faren for å bli stukket eller bitt av insekter eller orm. Her er noen gode råd for hvordan du bør forholde deg dersom det rammer deg eller dine.

Gunn Kvalsvik

Planlegger du norgesferie i sommer? Da er det både godt og viktig å ha en solid reiseforsikring i ryggen.

Gunn Kvalsvik

I vår gjennomførte Personskadeforbundet LTN den digitale kampanjen Skadefri dag. Vi tar nå med oss ideen inn i sommeren, og ønsker å bidra til bevisstgjøring for å forebygge skader.

 

Gunn Kvalsvik

Den 1. januar 2018 innførte regjeringen et nytt og strenger regelverk rundt arbeidsavklaringspenger (AAP). Et av målene var å få flere AAP-mottakere i jobb. Den første evalueringsrapporten som ser på effekten er nå klar.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!