Nyhetsarkiv
Ingeborg Dahl-Hilstad

NRKs sak på radio og nett i dag om forbudet mot wirerekkverk, har ført til aktivitet både på e-post og i kommentarfeltet til Facebooksidene til Personskadeforbundet LTN. – Det er mange misoppfatninger og misforståelser rundt wirerekkverk, men som trafikksikkerhetsorganisasjon må vi jobbe for alle trafikantgrupper. Vi kan ikke se på at et politisk, og ikke kunnskapsbasert, forbud opprettholdes, sier Per Oretorp. Han er assisterende generalsekretær, har snakket med tusener av skadde i rollen som seniorrådgiver og er selv motorsyklist.

Gunn Kvalsvik

Lurer du på hvilke medisiner du bør styre unna som gravid eller når du ammer? Trygg Mammamedisin er en offentlig tjeneste som tilbyr individuelle råd om nettopp medisiner til gravide og ammende.

Ingeborg Dahl-Hilstad

3. – 4. mai arrangeres nasjonal konferanse på St Olav i Trondheim med hovedtema posttraumatisk forvirring og milde/moderate hjerneskader. Programkomiteen har bestått av representanter for alle de store rehabiliteringssentrene ved norske sykehus, NSFs faggruppe for nevrosykepleiere og Personskadeforbundet LTN.

Gunn Kvalsvik

Igjen har en rapport pekt på wirerekkverk som et svært effektivt trafikksikkerhetstiltak. I et brev til Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ber Personskadeforbundet LTN om endre forskrifter rundt bruken av wirerekkverk.

Gunn Kvalsvik

Nylig ble den 16. årlige utdelingen av midler fra Alfred Berg Humanfond til veldedige organisasjoner avholdt. Personskadeforbundet LNT var blant mottakerne, og i år fikk vi hele 123 770,-.

Frank Gjelsøy

I år feirer det populære tiltaket 15. år og vi har merket en økning i engasjementet de siste årene.

Gunn Kvalsvik

Sunnaas sykehus har i flere år jobbet aktivt med å ta i bruk dataspill i rehabiliteringen. Gjennom et nytt prosjekt har de kommet et skritt lenger: resultatet er at alle kan høste av deres kompetanse.

Frank Gjelsøy

Familieleiren  arrangeres i Bulgaria 1.-8. august på vårt vakre anlegg Panorama Dreams.

Gunn Kvalsvik

For tredje år på rad er Personskadeforbundet LTN i dag medarrangør for et heldags juridisk seminar. Målet er å tilby bransjen matnyttige foredrag og å sette nyhetene innen personskadeerstatningen på dagsorden.

Gunn Kvalsvik

På tross av dårlig værvarsel var ledere fra nesten alle landets lag samlet til ledermøte på Gardermoen. Temaet var årets budsjett og pengedisponeringer.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!