Nyhetsarkiv
Gunn Kvalsvik

Sommermånedene betyr en økning i antall ulykker i trafikken. Tall fra Transportøkonomisk institutt viser at dødsulykker har gått opp med hele 58 prosent siden fjoråret og at i juni og juli mistet 38 mennesker livet.   

Gunn Kvalsvik

I en artikkel i Aftenposten (01. juli 2016) forteller tre tidligere AP-statsråder at de ser flere svakheter i hvordan arbeidet ble gjort.

Gunn Kvalsvik

Er du redd for å fly? Det skumleste du kan gjøre i sommer er faktisk å kjøre bil, og i sommermånedene er det enda farligere enn ellers.

Gunn Kvalsvik

I en artikkel i Stavanger Aftenblad (22.06) skriver advokat Jerstad at saksbehandlingstiden i Pasientskadenemda pr dags dato er på hele to år. Han skriver også at den i forbindelse med flyttingen til Bergen kan forvente å stige til hele tre år.

Gunn Kvalsvik

Vi har en modell for formidling av hjelpemidler i Norge i dag som fungerer godt. Får regjeringen gjennomslag for sitt forslag kan det ramme funksjonshemmede hardt.

Ingeborg Dahl-Hilstad

10. juni disputerer Eirik Vikane sin doktograd ved universitetet i Bergen.Prosjektet handler om oppfølging og følgene av lett hjerneskade. Personskadeforbundet LTN har søkt finansiering gjennom Extrastiftelsen til prosjektet.

Gunn Kvalsvik

Helsedirektoratet melder at ny kunnskap gjør det mulig å tilby pasientene mer presis og målrettet diagnostikk og behandling. I følge helsedirektøren har de allerede sett eksempler på at dette gir bedre behandling, og denne utviklingen vil på sikt endre helsetjenesten.

Ingeborg Dahl-Hilstad
Gunn Kvalsvik

Personskadeforbundet LTN har i lengre tid tatt til orde for en full gjennomgang av hele pasientskadeordningen. Gjerne tilsvarende gjennomgangen som gjøres i forhold til voldsoffererstatningsinstituttet.

Gunn Kvalsvik

Noen ulykker får mer oppmerksomhet enn andre. En som får minst oppmerksomhet, og burde fått mye mer fordi omfanget er så stort, er trafikkulykker. Dette hevder Anders Norvik som er lege ved Klinikk for anestesi og intensivmedisin ved St. Olavs Hospital.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!