Nyhetsarkiv
Per Oretorp

Personskadeforbundet LTNs Rettssikkerhetsfond har engasjert Professor Magne Strandberg, Universitetet i Bergen, som ny leder.

Gunn Kvalsvik

Helt på tampen av 2016 meldte NPE på sine hjemmesider at de ønsker mer åpenhet i pasientskadesakene. Derfor har de lagt ut styrende dokumenter som brukes i saksbehandlingen.

Gunn Kvalsvik

Mens det i 1970 omkom 560 personer i den norske trafikken, døde 135 mennesker i fjor. Tallene er positive, men de krever både korrigering og presisering.

Frank Gjelsøy

Nå har vi åpnet for reservering av leilighetene våre på Panorama Dreams i Sveti Vlas for sesongen 2017.

NN

Når du blir utsatt for en ulykke, går ofte mye tid med til å sette deg inn i rettigheter, plikter og prosesser. Mange leter etter en forutsigbarhet, og bruker dyrebare krefter på å finne fram i et ukjent system.

Birte Sand Rismyhr

Det har den siste tiden vært mye omtaler om at regjeringen fjerner diagnoselisten til fysioterapi og dette skaper naturlig nok bekymringer. Vi ser dessverre at det er kommet uttalelser fra blant annet politikere som er direkte feil og ønsker derfor å rette opp i dette.

Per Oretorp

For et år siden, 18. desember 2015, vedtok et enstemmig Storting å endre loven slik at en skulle stoppe diskrimineringen av alvorlig skadde barn.

Gunn Kvalsvik

-Vi er fornøyde med at det blir innført automatisk frikortordning for egenandelstak 2, fordi forenklingen gjør livet lettere for syke og skadede. Når det gjelder ordningen med sykdomslisten, hadde vi ønsket oss en evaluering heller enn at den tas bort.

Gunn Kvalsvik

I løpet av året har 61 prosent av den norske befolkning gjort en frivillig innsats, det har vært alt fra loddselgere, nattravner, dirigenter, klubbledere og samlere.  Blant medlemmene i Personskadeforbundet LTN er prosententandelen høy.

Birte Sand Rismyhr

Vi går nå inn i desember hvor det blir brukt mer levende lys, det kokes og stekes mer mat enn vanlig og det brukes flere elektriske artikler. Dette gjør også at desember er årets klar verste brannmåned.  Vi oppfordrer derfor alle til å teste og skifte batteri 1.desember hvert år, siden dette er Røykvarslerens dag!

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!