Nyhetsarkiv
Gunn Kvalsvik

De fleste av oss har vært i en bilpakkesituasjon der man etter å ha fått plass til de siste tingene, smekker igjen bagasjedøren og tenker; oj det ble litt fullt!

Gunn Kvalsvik

Den 14. juni vil gå inn i historien som den dagen Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) endelig fikk gjennomslag for kravet om en helhetlig plan for funksjonshemmede og kronisk syke.

Gunn Kvalsvik

Kognitivt utvalg tilbyr igjen kurs for medlemmer i Personskadeforbundet LTN. Årets tema er:
Mestringsstrategier etter hode- og nakkeskader

Gunn Kvalsvik

To år etter at uførereformen trådte i kraft, viser tall at regjeringen ikke har lykkes med å oppnå høyere sysselsetting.

Gunn Kvalsvik

Den 11. mai presenterte Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) resultatet av en brukerundersøkelse blant dem som har søkt om erstatning for pasientskader. Svarene er interessante og NPE erkjenner at de har et forbedringspotensial.

Gunn Kvalsvik

If melder om en nedgang i antall russeulykker. Personskadeforbundet LTN er glade for utviklingen og krysser fingrene for at det er en ny og varig trend.

NN

Personskadeforbundet LTN Asker og Bærum lokallag inviterer medlemmene fra samarbeidslagene til junitur på fjorden med båten Rigmor.

Gunn Kvalsvik

Den 3. og 4. mai var hjernen stjernen i Trondheim. En konferanse med et program som strakk seg over to dager gav flere hundre deltakere faglig påfyll og tilgang til det siste innen forskning og erfaring på hjernehelse.

Gunn Kvalsvik

Fornuften seiret til slutt, og Stortinget stoppet ordningen som skulle fordele midlene fra Norsk tipping til 10 store organisasjoner. – Dette er viktig for frivilligheten, vi er glade for at flertallet på Stortinget ser viktigheten av arbeidet som legges ned i organisasjonene, sier en fornøyd generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad

Per Oretorp

NRK satte nylig kritisk søkelys på pasientskadeordningen. Kritikken som er reist mot statens behandling av pasienter som er feilbehandlet i helsevesenet, ble i Aftenposten 2. april d.å. besvart av direktør for Helseklage, Rose-Marie Christiansen og direktør Rolf Gunnar Jørstad, Norsk Pasientskadeerstatning(NPE).

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!