Nyhetsarkiv
Gunn Kvalsvik

I dag avholder Hjernerådet sitt årsmøte, og Personskadeforbundet LTN deltar som en av flere delegater. Hjernerådet, som ble stiftet i 2007, har etablert seg som en sentral paraply bestående av 61 brukerorganisasjoner og fagmiljøer.

Gunn Kvalsvik

I november sendte Personskadeforbundet LTN inn en høringsuttalelse i forbindelse med Politimeldingen «Et politi for fremtiden». Vi protesterte mot forslaget om å legge ned utrykningspolitiet – heldigvis ble vi hørt!

Gunn Kvalsvik

Året vi snart legger bak oss har vært brutalt. Som flere undersøkelser viser – har det ikke bare påvirket og begrenset livene våre fysisk, vi sliter også psykisk.

 

Gunn Kvalsvik

Den 16. februar inviterte Ofoten og Harstad lokallag sine medlemmer til digitalt kognitivt seminar. Seminaret, som er laget av Martin Berg, omhandler kunnskap om hvordan leve et godt liv med kognitive utfordringer.

Gunn Kvalsvik

For første gang har Personskadeforbundet LTN delt ut prisen Årets hjertevenn. Den ble tildelt Kristin Levinsen, styremedlem i Asker og Bærum.

 

Gunn Kvalsvik

Tradisjonen tro har vi i dag sendt inn en rekke forskningssøknader til Stiftelsen DAM. Årets søknader kommer fra ulike forskere og forskningsmiljøer – fra hele vårt langstrakte land.

Gunn Kvalsvik

I dag disputerer Emilie Isager Howe som holder til ved Institutt for klinisk medisin, UiO. Personskadeforbundet LTN gratulerer; vi gleder oss til å lese hennes doktorgradsavhandling og håper funnene kan komme til nytte slik at flere med TBI kan inkluderes i arbeidslivet.

Gunn Kvalsvik

Det er ingen hemmelighet at svært mange funksjonshemmede diskrimineres i arbeidsliv. Flere sier at de rett og slett aldri gis sjansen til å bidra.

Gunn Kvalsvik

Til tross for at det er over 800 000 pårørende i Norge blir deres behov ofte oversett. Mye skyldes at det er for lite kunnskap om hvordan pårørende faktisk har det.

Gunn Kvalsvik

FFO støtter ikke regjeringens lovforslag om portforbud. “Et eventuelt portforbud er et svært inngripende tiltak og må ha full støtte fra FHI og Helsedirektoratet, noe det ikke har i dag”, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO i en artikkel som er publisert på deres hjemmesider.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!