Nyhetsarkiv
Gunn Kvalsvik

75 millioner kroner til frivillige organisasjoner og ubegrenset rett til omsorgspenger for foreldre med risikoutsatte barn. Det er blant tiltakene regjeringen presenterte fredag 27. mai.

Ingeborg Dahl-Hilstad

Tenk deg en dag uten ulykker. Eller mer presist; en dag uten én eneste personskade. Ikke fordi verden står stille eller det er unntakstilstand, men rett og slett fordi vi får det til å skje.

Eli Eiklid

Mens pandemien har herjet landet vårt har mange blitt hylla for deres innsats. Personskadeforbundet LTN er enige, og klapper gjerne med. Nå ønsker vi å trekke frem to «heltegrupper» som har fått lite oppmerksomhet; de som venter i helsekøene og de pårørende.

Gunn Kvalsvik

Folkehelseinstituttet (FHI) oppdaterer stadig sine råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende om koronaviruset (coronaviruset). Den siste oppdateringen ble gjort den 19. mai.

Birte Sand Rismyhr

Selv om mye har stoppet opp i disse dager er det fremdeles bevegelse i den politiske verdenen. Dette har ført til minst to gladnyheter for forbundet og forbundets medlemmer, nemlig enighet om etablering av NAV – ombud og rett til brukerstyrt personlig assistanse etter en fyller 67 år.

Gunn Kvalsvik

Pårørendealliansen samler nå informasjon for å se hvilke erfaringer pårørende har under Covid-19 krisen.

Gunn Kvalsvik

Kort tid etter at covid-19 rammet oss ble sykdommen ført inn i lovverket under ¨Forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer¨ som skal likestilles med yrkesskade.

Gunn Kvalsvik

Å bli rammet av en skade medfører mange utfordringer. Først og fremst fysisk, men etterhvert også praktisk. En aktør man blir tvunget til å forholde seg til er forsikringsselskapene. Mange opplever dessverre relasjonen som krevende.

Gunn Kvalsvik

Personskadeforbundet LTN har en lang tradisjon på å drive kampanjer. Vanligvis står vi på stands og gjør dette fysisk – men i år går vi digitalt.

Gunn Kvalsvik

Statped er spesielt opptatt av barn og unge som mottar spesialundervisning, og deres skoletilbud når skolene er stengt som følge av koronavirus. Nedenfor kan du lese deres råd til foresatte, lærere og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) om å tilrettelegge for spesialundervisning hjemme.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!