Sekretariatet

Telefon 22 35 71 00

Ingeborg Dahl-Hilstad
 • Ingeborg Dahl-Hilstad

 • Ansvarlig for den daglige driften av sekretariatet, og for at landsmøtets og landsstyrets vedtak følges.

Per Oretorp
 • Per Oretorp

 • Assisterende generalsekretær er også seniorrådgiver med særlig ansvar for områdene erstatningsrett og samferdsel. Varamedlem i Rettsikkerhetsfondet.

Birte Sand Rismyhr
Christina Thanger
 • Christina Thanger

 • Kontaktperson for lokal- og fylkeslag. Medlemssystemet. Administrerer prosjektene våre i Stiftelsen Dan og har kontakten mot Studieforbundet Funkis.

   

Frank Gjelsøy
 • Frank Gjelsøy

 • Ansvarlig for alle våre arrangementer. Ivaretar avtaler med hoteller og andre eksterne samarbeidspartnere. Er også ansvarlig for inntektsbringende arbeid.

Hilde Andresen
 • Hilde Andresen

 • Ansvarlig for oppdatering av medlemsregisteret og utsending av materiell, samt sentralbord og resepsjon i 50% stilling.

Gunn Kvalsvik
BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!