Komiteer og Utvalg

Her vil det etter hvert komme litt om alle våre Komiteer og Utvalg. Hva de enkelte arbeider med og deres formål.
Komiteene blir valgt på landsmøtet og utvalgene blir oppnevnt av landsstyret.

Brukermedvirkningsutvalg

Familie- og ungdomsutvalg

Kognitivt utvalg

Kontrollkomité

Likepersonutvalg

Pasientskadeutvalg

Valgkomité

Vedtektskomité

Økonomiutvalg

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!