Innmelding

Fyll ut skjemaet nedenfor for å melde deg inn i Personskadeforbundet LTN.Ønsker du å få tilsendt innmeldingsskjema og informasjon om medlemskap, kan du velge “Innmeldingspapirer pr post” under “Medlemskapstype”.

Navn *
Fødselsdato (dd.mm.åååå)
Kjønn
Adresse
Postnr og sted
Telefon
E-post
Medlemskapstype *
Øvrige medlemmer av familien (barn inntil 15 år)
Navn Fødselsdato (dd.mm.åååå)
Jeg er
Skadetype (hvis skadet)

Personskadeforbundet LTN arbeider for alle som er skadet, deres pårørende og etterlatte.Vi gir råd til enkeltmennesker slik at de skal klare å navigere innenfor systemet, og der systemet ikke er godt nok arbeider vi for å endre dette.Personskadeforbundet LTN jobber med skadeforebyggende arbeid generelt og trafikksikkerhet spesielt, og vi er en sentral pådriver innen personskade – erstatningsretten.Vi jobber aktivt i forhold til rehabilitering og hvordan kommunene følger opp dem som kommer hjem fra sykehus med stort hjelpebehov.

Vi ønsker skadde, pårørende og etterlatte velkommen som medlemmer i Personskadeforbundet LTN.

Alle former for medlemskap gir deg rett til å benytte vår rådgivende tjeneste og våre øvrige tilbud.Vårt medlemsblad er inkludert i prisen.

Priser

(medlemskapet gjelder i 12 måneder fra fakturadato)

Ungdomsmedlemskap (15 – inntil fylte 25 år): kr 100,-
Enkeltmedlem:  kr 300,-
Familiemedlem (barn inntil 15 år): kr 400,-
Livstidsmedlem: kr 4 050,-
Livstid familiemedlemskap: kr 5 000,-
Bedriftsmedlemskap: kr 1 550,-

(se link på høyreside for deltagelse i konkurranse ved bestilling av faktura på e-post)

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!