Ticket to ride

Personskadeforbundet LTN og If har gjennom flere år samarbeidet for å påvirke russen til sikrere russebilkjøring.Kampanjen ’’Ticket to ride’’ har som mål at russen skal få feire og hygge seg i mest mulig trygge trafikkomgivelser.Vi mener den beste måten å gjøre kjøringen trygg på er gjennom en erfaren sjåfør.

 

If og Personskadeforbundet LTN gir derfor et bidrag på 1 000,- kroner til hver russebil som skaffer en erfaren sjåfør.
Betingelsene for å få 1000 kroner er:
Russen som inngår avtalen med Personskadeforbundet LTN og If Skadeforsikring skal skaffe en sjåfør
som har hatt førerkort i minst fem år, og som kjører  to netter i russetiden. For å være med i 2018 må dere sende inn før 1. juni 2018.
Russen sender inn verdikupong med navn og kontonummer.

Personskadeforbundet LTN ønsker med dette tiltaket å gjøre Personskadeforbundet LTN kjent for ungdom samtidig som vi håper antallet ulykker skal gå ned.Kjenner dere en ungdom som er skadet og kanskje vil ha godt av foreningens aktiviteter og tilbud.Kontakt ungdomsutvalget i Personskadeforbundet LTN på: post@personskadeforbundet.no

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!