Om Personskadeforbundet LTN

Personskadeforbundet LTN er en organisasjon for alle som har fått livet endret på grunn av skade. Å bli skadet setter deg i en situasjon ingen kan forberede seg på. Plutselig er ord som rehabilitering, NAV og erstatning er en del av dagligtalen, og man skal forholde seg til mye nytt både som enkeltmenneske men også som pårørende. Våre medlemmer har vært der før, og vi vet hvordan systemet virker.

Organisasjonen ble stiftet i 1984 under navnet Landsforeningen for trafikkskadde i Norge av familier som hadde fått livet forandret på grunn av trafikkulykker. 08.05 2012 ble navnet endret til Personskadeforbundet LTN for å vise at foreningen var til for alle, uansett skadetype. Selv om inngangspunktet er forskjellig, møter man de samme problemstillingene. Personskadeforbundet LTN vet at kunnskap er nøkkelen i et uoversiktlig system. Våre medlemmer har erfaringen, og vi har rådgivere innen feltene NAV, rehabilitering og erstatning.

Våre lokal- og fylkeslag finnes over hele landet, og der kan du møte andre i samme situasjon som deg selv.De arrangerer også kurs, sosiale treff og driver trafikksikkerhetsarbeid.Vi har også likepersoner spredt i landet, det er mennesker som har kommet gjennom egen sak og etterpå ønsker å bruke egne erfaringer for å hjelpe andre. En likemann er et medmenneske, en person som kan lytte og som kan forstå.

Forbundets høyeste myndighet er landsmøtet, som avholdes hvert annet år. Mellom landsmøtene tar landsstyret beslutningene. Det har fem medlemmer og to varamedlemmer. Den daglige driften ivaretas av sekretariatet, som har kontorer i Hausmanns gate 19 i Oslo.

I tillegg til rådgivning til enkeltmedlemmer og hjelp til å finne advokat, driver Personskadeforbundet LTN omfattende interessepolitisk arbeid spesielt innenfor erstatningsrett og helserett. Vi er aktive både i høringer og som brukerrepresentanter på forskjellige områder.Forbundet er også sterkt engasjert innenfor forebyggende arbeid og spesielt innenfor trafikksikkerhet.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!