• Forside
  • Velkommen til Personskadeforbundet LTNs trafikksikkerhetsutvalg!
Velkommen til Personskadeforbundet LTNs trafikksikkerhetsutvalg!

Forbundets formål er å arbeide for bedret trafikksikkehet for alle som ferdes på og ved våre veier. Arbeide aktivt for å forebygge ulykker og skader. Informere om og være til stede i fora der trafikksikkerhet er et tema.

Arbeidet med trafikksikkerhet er fundamentert i Personskadeforbundet LTN’s handlingsplan 2015-2017, se punktene nedenfor, som legger retningslinjer for hva utvalget skal arbeide mot. Vi ønsker at alle skal ferdes trygt på og ved våre veier enten det er med bil, sykkel, motorsykkel, i buss, lastebil, trailer eller gående. Forbundets medlemmer skal delta i lokale og sentrale fora som omhandler trafikkikkerhetssaker.

Personskadeforbundet LTN skal blandt annet arbeide med nedenstående innen trafikksikkerhet:

  • Vi skal aktivt jobbe mot nullvisjonen innen trafikksikkerhet, der vi er en aktiv part som svarer på høringer og fremmer saker som er viktig for trafikksikkerheten
  • Vi skal fremme trafikksikkerheten og jobbe holdninsskapende i alle aldersgrupper
  • Som organisasjon kan vi ikke leve med at det ikke er lov å ta i bruk alle virkemidler som er bevist effektive, og vil jobbe mot at det grunnløse forbudet mot wirerekkverk heves
  • Vi vil jobbe videre for at effektive virkemidler mot skader som bruk av sykkelhjelm blir påbudt ved lov

Det tidligere trafikksikkerhetsutvalget har pr. i dag en egen facebookside, som også i fortsettelsen vil bli holdt oppdatert av Hege Hansen (landsstyret) og Christina Thanger (sekretariatet), inntil evt. nytt utvalg blir opprettet.

Har du noe på hjertet som du ønsker å dele med oss – eller har du spørsmål? Da er du velkommen til å send e-post til: christina@personskadeforbundet.no  eller ring oss mandag, onsdag til fredag mellom kl 09.00-15.00 på telefon 22 35 71 00.

 

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!