Evaluering av sykehus via Facebook?
27.09.2019 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Mange tjenester åpner opp for evaluering, gjerne i åpen form. Hva om du kunne gjøre det samme når du skulle velge sykehus?

På forskning.no skriver de at en gruppe forskere ved Folkehelseinstituttet har sett nærmere på om det folk skriver selv på Facebook-sider kan brukes til å vurdere kvaliteten på norske sykehus.

Øyvind Andresen Bjertnæs, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttets avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, er hovedforskeren bak den nye studien. Han forteller til forskning.no at dette er den første studien i Norge som vurderer verdien av Facebook i slik kvalitetsmåling av sykehus.

Hva er sammenhengen
Forskerne fant ut at det er en sammenheng mellom vurderingene pasientene gir sykehusene på Facebook og kvalitetsvurderingen som gjøres i pasientundersøkelsene.

– Vi fant en sammenheng mellom forskningsbaserte, pasientrapporterte indikatorer og Facebook-vurderinger. Selv om kun 16 av 54 sykehus med Facebook-sider hadde offisielle sider, var det disse som var de nyttigste når forskerne skulle vurdere kvaliteten, sier Bjertnæs til forskning.no.

Forskerne fant ut at vurderingene og kommentarene pasientene la inn på de offisielle Facebook-sidene ga mer informasjon om brukernes opplevelser av sykehusbesøket, enn de kommentarene som ble lagt inn på de uoffisielle Facebook-sidene. Bjertnæs forteller at det derfor vil være gunstig om flere sykehus skaffer seg offisielle Facebook-sider.

– Liker-klikk koster lite
Men hva er forskjellen på hva pasientene sier på Facebook og svarer i spørreskjemaene?

Petter Bae Brandtzæg, førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, mener det er en interessant studie som viser at man kan vurdere og evaluere kvaliteten på sykehusene på en ny måte.

Han tror at terskelen for å gi en tilbakemelding på facebook lavere og oppleves som mindre formell enn evalueringen gjennom spørreskjemaene.

Brandtzæg forteller videre at det at disse vurderingene på Facebook er så synlige og lett tilgjengelige kan bidra til at pasientene velger sykehusene basert nettopp på vurderingene andre pasienter har gitt på Facebook. Men han presiserer at det er avhengig av at folk bidrar med innhold.

Mange ulike plattformer
Studien viser, i følge forskning.no, at det kan være nyttig av å bruke Facebook og andre tjenester med brukervurderinger som et supplerende verktøy i undersøkelser av pasientenes egne opplevelse av sykehusene. Men forskerne bak studien er klare på at det ikke er noe alternativ å erstatte de allerede etablerte forskningsbaserte kvalitetsvurderingene med data fra brukervurderinger på nett.

– Det er en del usikkerhet ved Facebook-ratingene for enkeltsykehus, noe som betyr at Facebook kun bør supplere og brukes sammen med forskningsbaserte kvalitetsindikatorer, sier Bjertnæs.

Han legger også vekt på at Facebook er en av flere aktuelle kilder på nett og peker både på Google og Twitter.

– Vi ser at Facebook allerede har gjort endringer i rating-systemet siden vi startet vårt prosjekt, og denne sårbarheten kan reduseres ved å utnytte informasjon på flere online-kilder.

Gunn Kvalsvik

Mange tjenester åpner opp for evaluering, gjerne i åpen form. Hva om du kunne gjøre det samme når du skulle velge sykehus?

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!